Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra
Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra

Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra – tai galimybė ES šalių gyventojams gydytis svetur

Nuo 2013 m. spalio 25 d. Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje Lichtenšteine bei Norvegijoje, į šių šalių nacionalinius teisės aktus perkėlusti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL 2011 L 88, p. 45) nuostatas, šiose šalyse apdrausti asmenys gali gauti  tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas. Sumokėję už svetur gautas paslaugas savo lėšomis, jie turi teisę kreiptis į savo kompetentingą įstaigą dėl tokių išlaidų kompensavimo.

 

Taigi, nusprendusieji atvykti į Lietuvą gydytis, pirmiausia turi pasidomėti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarka toje šalyje, kurioje yra apdrausti, išsiaiškinti, ar reikia turėti išankstinį leidimą. Tokią informaciją teikia kiekvienos šalies Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras. Visų ES šalių nacionalinių kontaktinių centrų informaciją Europos Komisija skelbia čia.

 

Lietuvoje apdrausti asmenys gali vykti į minėtas valstybes, o jose gavę reikiamas medicinos paslaugas ir grįžę į Lietuvą, gali kreiptis į teritorines ligonių kasas (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), kad jiems būtų kompensuotos patirtos išlaidos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).

 

Svarbu žinoti, kad už Lietuvos ribų sveikatos priežiūros paslaugos dažniausiai kainuoja gerokai brangiau. Tai svarbu, nes svetur paslaugas gavusiems žmonėms išlaidos kompensuojamos tik tokiomis pat kainomis, sąlygomis ir apimtimi, kaip jos būtų kompensuojamos mūsų šalyje. Tai yra bus kompensuojamos tik tokių paslaugų, kurios teikiamos Lietuvoje, išlaidos. Kitas išlaidas, kurias pacientas patirs, pavyzdžiui, kelionės, nakvynės, apgyvendinimo, maitinimo ir kt., jis turės dengti savo lėšomis.

 

Be to, vykstant gydytis į užsienį, visuomet reikalingas gydytojų siuntimas, nes tokia sąlyga taikoma ir apdraustiesiems, gaunantiems paslaugas Lietuvoje.

 

Žmonės, apdrausti PSD ir gavę reikiamas paslaugas svetur, turi ne vėliau kaip per vienerius metus kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti prašymą kompensuoti patirtas gydymo išlaidas. Svarbu žinoti tai, kad išlaidos bus kompensuojamos ir už išduotus vaistus, medicinos prietaisus ar medicinos pagalbos priemones. Na, o ligonių kasoms priėmus sprendimą jas kompensuoti, šios išlaidos žmogui būtų pervedamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo. Taip siekiama užtikrinti, kad pacientas galėtų kuo greičiau gauti reikalingas sveikatos priežiūras paslaugas ir kad jos būtų kuo greičiau kompensuojamos.

 

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo Lietuvoje 2015-2018 m. rezultatai

 

Atnaujinta: 2019-03-07