Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Tarptautinis bendradarbiavimas
Tarptautinis bendradarbiavimas
1993 m. lapkričio 18 d. pasirašytas sutarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės „Dėl socialinių garantijų teikimo tvarkos nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams“.
 
Tikslas – Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams ir jų šeimoms Lietuvos Respublikos gydymo įstaigose teikiama medicininė ir protezavimo pagalba, medicininis aptarnavimas. Išlaidas už šias paslaugas apmoka Rusijos Federacija.
 
Išlaidų už medicininį aptarnavimą apmokėjimo tvarka nustatoma Rusijos Federacijos kompetentingų organų, skiriančių lėšas šiems tikslams, ir Lietuvos Respublikos kompetentingų organų, kuriems yra pavaldžios medicinos įstaigos, susitarimu pagal galiojančius šalių įstatymus.
 
2008 m. spalio 14 d. pasirašytas „Susitarimas dėl bendradarbiavimo Nr. 172 tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Moldovos Respublikos Nacionalinės medicininio draudimo kompanijos.
  • Tikslas – keitimasis informacija ir patirtimi šiose srityse:
  • Privalomojo sveikatos draudimo sistemų plėtra;
  • Privalomojo sveikatos draudimo programų ir projektų planavimas;
  • Privalomojo sveikatos draudimo lėšų rinkimo ir kaupimo praktika;
  • Privalomojo sveikatos draudimo informacinių sistemų plėtra;
  • Sutarčių sudarymo su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais mechanizmų tobulinimas;
  • Sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo bei apskaitos metodų taikymas;
  • Kitos bendrų interesų sritys.

 

cef.png 

Atnaujinta: 2020-08-06