Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Sveikatos priežiūros paslaugos > Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

​​​​Trumpai apie pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą

 

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra apima šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamas paslaugas, pirminę ambulatorinę odontologinę asmens sveikatos priežiūrą ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą.
 
Šeimos gydytojo komandos paslaugos – nespecializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Šeimos gydytojo medicinos normą, Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normą ir, jei reikia, pagal Bendruomenės slaugytojo medicinos normą ir (ar) Akušerio medicinos normą, ir (ar) Išplėstinės praktikos slaugytojo medicinos normą ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t. y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose ir socialinės globos įstaigose, kompleksas.
 
Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra – nespecializuotų pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti odontologijos paslaugas, kompleksas.
 
Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų psichikos sveikatos centruose arba įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos centrams taikomus reikalavimus, kompleksas.

 

PAASP paslaugų finansavimo struktūra 

 

sdfsdf.jpg 

Daugiau apie pirminę ambulatorinę sveikatos priežiūrą

Teisės aktai, reglamentuojantys pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą

PAASP gerų darbo rezultatų rodikliai

Atnaujinta: 2019-12-31