Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Sveikatos priežiūros paslaugos > Medicininė reabilitacija > Daugiau apie medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas
Daugiau apie medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas
Medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams ir suaugusiesiems teikiamos keliais etapais:
 
Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.
 
Asmenims, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, fizioterapija, masažas, logopedo užsiėmimai ir kt.).
 
Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, paciento biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį turi įvertinti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.
 
Jei atlikus pirmojo reabilitacijos etapo procedūras funkcijos tebėra sutrikusios, gydantysis gydytojas, pasikonsultavęs su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, sprendžia, ar reikalingas tolesnis reabilitacinio gydymo etapas.

 

Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, medicininė reabilitacija tęsiama antruoju arba trečiuoju reabilitacijos etapu. Asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija (antrasis etapas), skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).

Vaikams, kuriems nėra galimybių suteikti pirmojo etapo paslaugas, antrojo ir trečiojo medicininės reabilitacijos etapų paslaugos skiriamos po fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos, kurios metu įvertinami vaiko biosocialinių funkcijų sutrikimai ir rekomenduojama atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslauga (antrasis ir (ar) trečiasis etapas).
 

Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos. Medicininės reabilitacijos paslaugos  teikiamos specializuotose stacionariniuose reabilitacijos skyriuose, kurie veikia daugiaprofilinėse ligoninėse, reabilitacijos ligoninėse, sanatorijose. Stacionarinė reabilitacija skiriama ligoniams po labai sunkių ligų ir traumų. Reabilitacijos paslaugos stacionariniuose reabilitacijos skyriuose teikiamos 6 dienas per savaitę.

Trečiasis etapas. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Paslaugos skiriamos, kai biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo ir paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus arba kai biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija.

Jei biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo reabilitacijos etapo normatyvinę trukmę ir paciento būklė atitinka trečiojo reabilitacijos etapo reikalavimus, stacionarinė reabilitacija nutraukiama ir reabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.

Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

Pakartotinė, palaikomoji ir palaikomoji reabilitacija namuose skiriama asmenims:

 • pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis;
 • asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis;
 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis.
 
Pakartotinė reabilitacija skiriama pirmuosius 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50. Pakartotinės reabilitacijos trukmė 24 dienos.

Palaikomoji reabilitacija taikoma asmenims pradedant ketvirtais metais po nustatyto darbingumo sumažėjimo pripažinimo ir trečiais metais po darbingumo sumažėjimo pripažinimo asmenims, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50.
 
  Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama asmenims, baigusiems antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis dėl priežasčių nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50.
   
  Skiriant medicininės reabilitacijos paslaugas atsižvelgiama ir į gydymo įstaigai einamaisiais metais pacientų siuntimui  į medicininę reabilitaciją skirtus asignavimus, t. y., įstaiga dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo su teritorine ligonių kasa sudaro sutartį, kurioje numatoma metinė lėšų suma medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidoms apmokėti.

   

  Ką būtina žinoti vykstant į reabilitacijos įstaigą
   
  Medicininę reabilitaciją pacientui skiria ir siuntimą išrašo jį gydantis gydytojas, įvertinęs paciento diagnozę, sveikatos būklę, ligos sunkumą. Gydantis gydytojas taip pat sprendžia, ar reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos ambulatorinėmis, ar stacionarinėmis sąlygomis.
   
  Reabilitacijos įstaigą pacientas gali pasirinkti pats arba rekomendavus gydytojui, kai gydantysis gydytojas jį informuoja apie reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas.
   
  Jei gydantysis gydytojas siunčia pacientą į ambulatorinę reabilitaciją, o pacientas nori vykti į stacionarinę reabilitacinę įstaigą (sanatoriją), už nakvynę ir maistą jis turi susimokėti pats (jei pageidaus maitintis ir gyventi sanatorijoje).
   
  Iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, suaugusieji gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Į stacionarinę reabilitaciją (reabilitaciją II) iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų pacientai (išskyrus pacientus, kuriems buvo atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas) gali būti siunčiami tik išimties tvarka, prieš tai informavus teritorinę ligonių kasą ir pateikus jai išsamų prašymą raštu.
   
  Į reabilitaciją dėl tos pačios ligos suaugę apdraustieji pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.
   
  Vaikai iki 8 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Į medicininės reabilitacijos įstaigas vykstančius kelis tos pačios šeimos vaikus lydi tik vienas slaugantis asmuo. Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai galėtų būti lydimi slaugančio asmens, jei vaikui yra nustatytas neįgalumas arba gydytojų konsultacinė komisija nustatė, kad reikalinga slauga dėl adaptacijos ar elgesio sutrikimų, dėl sunkių centrinės ar periferinės nervų sistemos, atramos-judamojo aparato pažeidimų, traumų, operacijų.

   

  Visa bazinė medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, kaina kompensuojama apdraustiesiems asmenims:

              1) vaikams iki 18 metų;
              2) asmenims, pripažintiems nedarbingais, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
              3) asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą.
   
  90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos kompensuojama šiems apdraustiesiems:
              1) vaikams iki 7 metų;
              2) asmenims iki 18 metų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais.
   
  Ambulatorinės ir stacionarinės medicininė sreabilitacijos paslaugos yra kompensuojamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.
  Atnaujinta: 2020-08-06