Greitosios medicinos pagalbos paslaugos
Greitosios medicinos pagalbos paslaugos – greitosios medicinos pagalbos įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, siekiant laiku suteikti pacientui reikalingą medicinos pagalbą jo buvimo vietoje ir prireikus transportuoti sergantį ar sužeistą pacientą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
 
Greitosios medicinos pagalbos paslaugos laikomos paslaugomis, skirtomis gyvybei gelbėti ir išsaugoti (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. 

Daugiau apie GMP paslaugas

GMP įstaigos, sudariusios sutartis su TLK ir teikiančios GMP paslaugas (sąrašas)

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys GMP paslaugų teikimą ir išlaidų apmokėjimą

Aktualijos

 

Atnaujinta: 2019-11-07