Stebėjimo paslaugos

Trumpai apie stebėjimo paslaugas

 Stebėjimo paslauga – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, teikiama pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) kompetenciją pacientams, atvykusiems į ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, atliekant reikiamus tyrimo ir (ar) gydymo veiksmus.

Stebėjimo paslauga teikiama ASPĮ, teikiančiose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus ASPĮ, teikiančias tik slaugos ir palaikomojo gydymo arba tik medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas.

Stebėjimo paslauga teikiama B ar C tipo, t.y. esančiuose ASPĮ, teikiančiose antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje įrengtoje stebėjimo patalpoje (su lovomis) arba stacionaro skyriuje.

Stebėjimo paslauga teikiama pacientui: jei po paciento apžiūros priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje nėra galimybės tiksliai įvertinti jo sveikatos būklės; jei gali kilti pavojus paciento sveikatai ar gyvybei, jei atlikus tyrimo ir (ar) gydymo veiksmus priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje jis iš karto būtų išleistas iš ASPĮ; jei tyrimo ir (ar) gydymo veiksmus galima atlikti ne trumpesniu kaip 4 val. ir ne ilgesniu kaip 24 val. laikotarpiu; jei suteikus būtinąją pagalbą neįmanoma užtikrinti saugaus paciento transportavimo.

Apie stebėjimo paslaugos teikimo būtinumą sprendžia paciento sveikatos būklę įvertinęs stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojas.

Stebėjimo paslaugos išlaidos apmokamos, jeigu suteikta paslauga atitinka nustatytus reikalavimus

Jei suteikus stebėjimo paslaugą, pacientui 24 val. laikotarpiu toje pačioje ASPĮ pradedamos teikti stacionarinės aktyviojo gydymo paslaugos gydymo tęstinumui užtikrinti, už stebėjimo paslaugą ASPĮ nemokama (šiuo atveju TLK moka ASPĮ atitinkamos stacionarinės paslaugos bazinę kainą).

 

Pagal teikiamas paslaugas priėmimo-skubiosios pagalbos skyriai gali būti trijų (A, B, C) tipų: A tipo – esantys slaugos ir palaikomojo gydymo, tuberkuliozės ir infekcinių ligų, medicininės reabilitacijos, odontologijos, psichiatrijos paslaugas teikiančiose stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, B tipo – esantys kitose, išskyrus tas, kuriose yra A tipo skyrius, antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, C tipo – esantys tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Teisės aktai, reglamentuojantys stebėjimo paslaugas

Atnaujinta: 2018-08-01