Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Sveikatos priežiūros paslaugos > Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius
Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIAUS PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-955

Vilnius

 

Įgyvendindamas Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo", 3 priedo 1.1–1.8 papunkčiuose numatytas priemones, atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas ir siekdamas užtikrinti vaikų profilaktinių skiepijimų tęstinumą bei kontroliuoti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją šalyje:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams vaikų profilaktinius skiepijimus organizuoti ir vykdyti pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.2. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui vykdyti centralizuotą imuninių vaistinių preparatų, švirkštų pirkimą pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriui planuoti ir paskirstyti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms imuninius vaistinius preparatus, švirkštus pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.4. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. V-757 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo";

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. V-1101 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo".

4. Nustatau, kad šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 3.2 papunktį, įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                      AURELIJUS VERYGA

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS

 

 

 

1. Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; DTaP – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės vakcina; Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina; PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.

2. HepB* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.

3. PCV** ir MenB** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR** vakcina.

4. HPV*** skiepijamos tik mergaitės, skiepijimo schemą sudaro dvi HPV dozės (tarp pirmos ir antros HPV dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis).

5. RV**** trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.

6. Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.

7. Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.

8. Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.

 

 

Atnaujinta: 2020-08-06