Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos
Trumpai apie skubiosios medicinos pagalbos paslaugas 
 
Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos – tai ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriuje teikiamos skubiosios medicinos pagalbos ir planinės paslaugos.
 
Skubiosios medicinos pagalbos skyrius – stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos padalinys, kuriame priimami pacientai, atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos, kitų skubiai reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir, jeigu stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos vadovas nenustatė kitaip, planinės hospitalizacijos.
 
Skubiosios medicinos pagalbos skyrius privalo būti visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šiame skyriuje būtinoji medicinos pagalba pacientams teikiama visą parą, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
 
Pacientai dėl būtinosios medicinos pagalbos ir skubiosios medicinos pagalbos paslaugų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo", gali kreiptis be gydytojo siuntimo.
 
Jeigu suteikus skubiosios medicinos pagalbos paslaugas pacientui būtinas tolimesnis gydymas – jis tęsiamas stacionare.

 Medikų pateikti pavyzdžiai (002).png
Šį infografiką galite atsisiųsti iš čia.

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų teikimą
Atnaujinta: 2020-08-04