Priėmimo-skubios pagalbos paslaugos
Trumpai apie priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugas 
 
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos – tai ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje teikiamos planinės ir skubiosios pagalbos paslaugos.
 
Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius – stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos padalinys, kuriame priimami pacientai, atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos, hospitalizacijos arba kitos pagalbos, kurią gali suteikti priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje dirbantys specialistai pagal savo kompetenciją kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ne darbo metu.
 
Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius privalo būti visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šiame skyriuje būtinoji medicinos pagalba pacientams teikiama visą parą, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
 
Pacientai dėl būtinosios medicinos pagalbos ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo", gali kreiptis be gydytojo siuntimo.
 
Jeigu suteikus priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugas pacientui būtinas tolimesnis gydymas – jis tęsiamas stacionare.

 46353865182_b1f333aa5f_o.jpg
Šį infografiką galite atsisiųsti iš čia.

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų teikimą

Atnaujinta: 2019-10-31