Priėmimo-skubios pagalbos paslaugos

Trumpai apie priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugas 

 

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos – tai  ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje teikiamos planinės ir skubiosios pagalbos paslaugos.

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius – stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos padalinys, kuriame priimami pacientai, atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos, hospitalizacijos arba kitos pagalbos, kurią gali suteikti priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje dirbantys specialistai pagal savo kompetenciją kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ne darbo metu.

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius privalo būti visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šiame skyriuje būtinoji medicinos pagalba pacientams teikiama visą parą, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

Pacientai dėl būtinosios medicinos pagalbos ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo", gali kreiptis be gydytojo siuntimo.

Kai reikalinga, suteikus pacientui priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugas, jo gydymas tęsiamas stacionare.

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų teikimą

Atnaujinta: 2019-08-14