​Dienos chirurgijos paslaugos

Dienos chirurgijos paslauga – tai pacientui atlikta planinė gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencija, kurios metu gali būti taikoma vietinė, regioninė ar bendroji nejautra ir užtikrinama paciento priežiūra iki 24 valandų, kuri prireikus gali būti pratęsiama iki 48 valandų. Dienos chirurgija Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, populiarėja dėl kelių priežasčių: naudojant šiuolaikines technologijas (pavyzdžiui, laparoskopiją), gerokai sutrumpėja paciento gydymosi trukmė, o kartu ir rizika užsikrėsti patologinėmis bakterijomis. Kartu pacientas neatitraukiamas nuo jam įprastos socialinės aplinkos ir gali tęsti gydymą saugioje namų aplinkoje. Dienos chirurgijos paslaugos yra planinės paslaugos ir  teikiamos tik turint gydytojo siuntimą. Prieš teikiant šias paslaugas pacientui turi būti atlikti būtini tyrimai. Dienos chirurgijos paslaugų išlaidos apmokamos pagal giminingų diagnozių grupių (angl. diagnosis-related group,) metodą.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys dienos chirurgijos paslaugų teikimą

 

Atnaujinta: 2019-08-14