Brangieji tyrimai ir procedūros

Trumpai apie brangiuosius tyrimus ir procedūras

Brangiesiems tyrimams ir procedūroms, apmokamiems iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, siuntimą gali išduoti tik gydytojas specialistas, teikiantis antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Ligos ir indikacijos, kurių atvejų atliekami brangūs tyrimai ar taikomos brangiosios procedūros yra patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais.

 Brangiuosius tyrimus ir procedūras teikia įstaigos, turinčios licenciją teikti šias paslaugas.  

 Brangiems tyrimams priskiriami kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, pozitronų emisijos tomografijos tyrimai ir kiti. Brangioms procedūros priskiriamos hemodializės procedūros ir kt. Stacionaruose atliekamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidos apmokamos pagal giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą

Daugiau apie brangiuosius tyrimus ir procedūras

Teisės aktai, reglamentuojantys brangiuosius tyrimus ir procedūras

Atnaujinta: 2014-03-26