Brangieji tyrimai ir procedūros

Trumpai apie brangiuosius tyrimus ir procedūras

Siuntimą atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, gali išduoti tik gydytojas specialistas, pagal kompetenciją teikiantis antrinio ir tretinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias mokama iš PSDF.
 
Brangiesiems tyrimams priskiriami kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos, pozitronų emisijos tomografijos ir kiti tyrimai.
 
Brangiosioms procedūroms priskiriamos hemodializės, gydomosios kraujo gravitacinės chirurgijos ir kitos procedūros.
Stacionaruose atliekamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidos apmokamos pagal giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą.
 
Ligos ir būklės, kurioms esant gali būti atliekami brangieji tyrimai ar taikomos brangiosios procedūros, yra patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Brangiuosius tyrimus ir procedūras teikia įstaigos, turinčios licenciją teikti šias paslaugas.  
 

Daugiau apie brangiuosius tyrimus ir procedūras

Teisės aktai, reglamentuojantys brangiuosius tyrimus ir procedūras

Atnaujinta: 2019-10-31