Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

Trumpai apie ambulatorinės chirurgijos paslaugas

Ambulatorinės chirurgijos paslauga – planinė gydomoji sveikatos priežiūros paslauga, kurią teikiant gali būti taikoma vietinė ar regioninė nejautra, kurią atlieka operuojantis ar procedūrą atliekantis gydytojas ir po kurios užtikrinama paciento pooperacinė (poprocedūrinė) priežiūra bei galimybė suteikti sveikatos priežiūros paslaugas, neatitraukiant jo nuo įprastos socialinės aplinkos.

Šias paslaugas gali teikti įstaigos, turinčios licenciją teikti atitinkamos specialybės gydytojo specialisto konsultacijas. Ambulatorinės chirurgijos paslaugos teikiamos tik turint gydytojo siuntimą. Gydymo įstaiga po šios paslaugos suteikimo  esant reikalui turi užtikrinti trumpalaikį paciento būklės stebėjimą.

Daugiau apie ambulatorinės chirurgijos paslaugas

Teisės aktai, reglamentuojantys ambulatorinės chirurgijos paslaugas

Atnaujinta: 2019-08-27