Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Ortopedijos techninės priemonės > Aktualijos ir statistiniai duomenys > Priminimas įmonėms, ketinančiomis sudaryti sutartis su Valstybine ligonių kasa
Priminimas įmonėms, ketinančiomis sudaryti sutartis su Valstybine ligonių kasa

Primename, kad įmonės, ketinančios sudaryti sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, medicininiais klausos prietaisais ir akių protezais 2017 m., kviečiamos pateikti paraiškas iki rugsėjo 15 dienos.

Sutartys su įmonėmis sudaromos vadovaujantis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo" 2 priedo nuostatomis.

Atkreipiame dėmesį, kad įmonės, norinčios sudaryti sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, medicininiais klausos prietaisais ir akių protezais 2017 m., turi pateikti sutarties paraiškas iki rugsėjo 15 dienos. Gautos paraiškos priimamos, registruojamos ir tikrinamos VLK Europos a. 1, Vilniuje.

Per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos VLK raštu praneša įmonei, ar ji atitinka reikalavimus. Įmonė gali papildyti paraišką ir ją pakartotinai teikti VLK bendrąja paraiškų teikimo tvarka, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų spalio 15 dienos.  Sutarties projektas derinamas ir sutartis pasirašoma iki gruodžio 23 dienos. Sutartys pasirašomos tik su įmonėmis, kurios atitinka nustatytus reikalavimus.

Primename, kad kartu su paraiška būtina pateikti visus reikalaujamus dokumentus (ar jų kopijas), išvardintus Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo 2 priede.

Atnaujinta: 2016-08-11