Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Ortopedijos techninės priemonės > Aktualijos ir statistiniai duomenys > Priminimas ortopedijos įmonėms dėl paraiškų sudaryti sutartį pateikimo
Priminimas ortopedijos įmonėms dėl paraiškų sudaryti sutartį pateikimo
Primename, kad ortopedijos įmonės, ketinančios sudaryti sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, klausos prietaisais ir akių protezais 2020 m., kviečiamos pateikti paraiškas iki š. m. rugsėjo 15 dienos.
 
Sutartys su ortopedijos įmonėmis sudaromos vadovaujantis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos patvirtinimo", 2 priedo ,,Dokumentų, teikiamų kartu su paraiška, sąrašas" nuostatomis. Įmonės, norinčios sudaryti 2019 m. sutartis dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, medicininiais klausos prietaisais ir akių protezais, turi pateikti paraiškas dėl sutarties sudarymo iki rugsėjo 15 dienos. Gautos paraiškos priimamos, registruojamos ir tikrinamos VLK Europos a. 1, Vilniuje. Sutarties projektas bus derinamas ir sutartis pasirašoma iki š. m. gruodžio 23 dienos. Sutartys pasirašomos tik su tomis ortopedijos įmonėmis, kurios atitinka šioms įmonėms keliamus reikalavimus.
 
Primename, kad kartu su paraiška būtina pateikti visus reikiamus dokumentus (ar jų kopijas), išvardytus Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priede.

Atnaujinta: 2020-01-24