Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Ortopedijos techninės priemonės > Aktualijos ir statistiniai duomenys > Priminimas ortopedijos įmonėms, ketinančiomis sudaryti sutartis
Priminimas ortopedijos įmonėms, ketinančiomis sudaryti sutartis

Primename, kad įmonės, ketinančios sudaryti sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis 2016 m., kviečiamos pateikti paraiškas iki spalio 1 dienos

Sutartys su įmonėmis sudaromos vadovaujantis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo" 2 priedo nuostatomis.

Atkreipiame dėmesį, kad ortopedijos įmonės, norinčios sudaryti sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis 2016 m., turi pateikti sutarties paraiškas iki spalio 1 dienos. Gautos paraiškos priimamos, registruojamos ir tikrinamos VLK Europos a. 1, Vilniuje.

Per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos VLK raštu praneša ortopedijos įmonei, ar ji atitinka reikalavimus, keliamus ortopedijos įmonei, aprūpinančiai apdraustuosius ortopedijos techninėmis priemonėmis. Ortopedijos įmonė gali papildyti paraišką ir ją pakartotinai teikti VLK bendrąja paraiškų teikimo tvarka, bet ne vėliau nei iki lapkričio 1 dienos.  Sutarties projektas derinamas ir sutartis pasirašoma iki gruodžio mėn. pabaigos. Sutartys pasirašomos tik su ortopedijos įmonėmis, kurios atitinka nustatytus reikalavimus.

Primename, kad kartu su paraiška būtina pateikti visus reikalaujamus dokumentus (ar jų kopijas), išvardintus  Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo 2 priede.

Atnaujinta: 2016-08-11