Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Ortopedijos techninės priemonės
Ortopedijos techninės priemonės

Aktualijos

Trumpai apie ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo tvarką

 

Ortopedijos techninėmis priemonėmis apdraustuosius aprūpina ortopedijos įmonės, pasirašiusios sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK). Šių įmonių sąrašas, veiklos adresai, kontaktiniai telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.
 
VLK apmoka ortopedijos įmonėms, sudariusioms sutartis su VLK, ortopedijos techninių priemonių gamybos ir (ar) pritaikymo išlaidas bei apdraustųjų, įsigijusių ortopedijos technines priemones savo lėšomis, išlaidas.
 
Ortopedijos techninę priemonę skiriantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas apdraustojo medicinos dokumentuose nurodo, kad jam buvo skirta ortopedijos techninė priemonė. Paskyręs ortopedijos techninę priemonę, gydantysis gydytojas arba gydytojų konsiliumas apdraustąjį informuoja apie ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką ir pateikia jam ortopedijos įmonių, sudariusių su VLK sutartis, sąrašą. Ortopedijos techninę priemonę skiriantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas gali skirti tik vieną ortopedijos techninę priemonę vieno nozologinio ligos vieneto (kuriam būdingi giminingi simptomai) atveju tai pačiai anatominei sričiai (išskyrus apdraustuosius, sergančius cukriniu diabetu).
 
Ortopedijos įmonė užsakymo priėmimo metu informuoja apdraustąjį apie ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką, patikrina asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu, informuoja apdraustąjį apie galimybę įsigyti ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis.
 
Taip pat ortopedijos įmonė, jei ortopedijos įmonėje, į kurią kreipiasi apdraustasis, yra sudaryta ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo eilė, informuoja apdraustąjį apie laukimo, kol bus priimtas ortopedijos techninės priemonės užsakymas, trukmę ir nurodyti apdraustojo registracijos numerį. Priemoką dėl dalinės kompensacijos apdraustasis moka ortopedijos įmonei.
 
Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sąlygos ir bazinės kainos nurodomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąraše.

Sutartys su įmonėmis

Teisės aktai, reglamentuojantys ortopedijos techninių priemonių kompensavimą

Teisės aktų projektai

2019 m. ortopedijos techninėms priemonėms skiriamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymas pagal šių priemonių poklasius

Statistika

Archyvas

 

Atnaujinta: 2019-08-27