Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Ortopedijos techninės priemonės
Ortopedijos techninės priemonės

Aktualijos

Trumpai apie ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo tvarką

 

Ortopedijos techninių priemonių (toliau ‒ OTP) gamybos ir pritaikymo išlaidos yra visiškai ar iš dalies kompensuojamos per įmones, kurios dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu (toliau ‒ apdraustieji) aprūpinimo šiomis priemonėmis yra pasirašiusios sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2016 m. gruodžio 29 d. įsigaliojus naujai sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo" redakcijai, nuo 2017 m. sausio 1 d. OTP yra priskiriami klausos aparatai ir akių protezai, taip pat pradėtos kompensuoti serijiniu būdų gaminamų OTP išlaidos.

 

OTP apdraustieji gali įsigyti įmonėse, sudariusiose sutartis su VLK, šiais būdais:

 1.  įmonės savo lėšomis pagamina ir (ar) pritaiko apdraustiesiems OTP, kurių gamybos ir pritaikymo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pagal šių priemonių bazines kainas;
 2.  apdraustasis OTP įsigyja savo lėšomis ir pateikia VLK atitinkamus dokumentus dėl kompensacijos už įsigytą OTP gavimo (išskyrus klausos aparatus ir akių protezus);
 3. apdraustajam atvykus į gydymo įstaigą dėl klausos aparato pritaikymo, gydytojas pirmiausia turėtų jam pasiūlyti VLK centralizuotai nupirktą klausos aparatą. Pacientui atsisakius, gydytojas turi informuoti jį apie galimybę pasirinkti kompensuojamą klausos aparatą vienoje iš įmonių, sudariusių sutartis su VLK dėl kompensuojamųjų klausos aparatų tiekimo;
 4. akies protezų pritaikymo paslaugas teikia vienintelė įmonė ‒ UAB VPL Akių protezavimo centras, informacija teikiama  tel. + 370 37 207612.

OTP bazinės kainos nurodomos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamuose OTP, kurių gamybos ir pritaikymo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašuose. Šios išlaidos yra kompensuojamos 100, 95, 80 arba 50 procentų (kompensavimo lygis priklauso nuo to, į kurį sąrašą atitinkama OTP yra įrašyta). 

Pirmajame sąraše nurodytų OTP gamybos ir pritaikymo išlaidos 100 proc. kompensuojamos apdraustiesiems, kuriems yra nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė.

Antrajame sąraše nurodytų OTP gamybos ir pritaikymo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos apdraustiesiems, kuriems yra nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė, šia tvarka:

 

 100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 1.  asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0‒25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintiems turinčiais didelių specialiųjų poreikių,
 2.  asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas,
 3.  valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 1.  asmenims iki 18 metų,
 2.  iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30‒55 procentų darbingumo lygis,
 3. asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus,
 4. kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos OTP. 

Trečiajame sąraše nurodytų OTP gamybos ir pritaikymo išlaidos kompensuojamos apdraustiesiems 100, 95, 80 arba 50 proc. šia tvarka:

 

 100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 1.  asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0‒25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintiems turinčiais didelių specialiųjų poreikių,
 2. asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas,
 3. valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

 95 proc. bazinės kainos kompensuojama asmenims iki 18 metų, tuo tarpu 80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 1.  iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30‒55 procentų darbingumo lygis,
 2.  asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus (50 proc. bazinės kainos kompensuojama kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos OTP).

 

Ortopedijos techninių priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimo aprašymas

Sutartys su įmonėmis

Teisės aktai, reglamentuojantys ortopedijos techninių priemonių kompensavimą

Teisės aktų projektai

2018 m. ortopedijos techninėms priemonėms skiriamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymas pagal šių priemonių poklasius

Statistika

Archyvas

 

Atnaujinta: 2018-03-05