Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Korupcijos prevencija > Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

​Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti teisės aktų spragomis atliekame Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

 
2015 - 2017 m. atlikti teisės aktų ar jų projektų vertinimai:
​Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1K-327 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu Europos Sąjungos šalyse gautų išmokų natūra kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl VLK direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110  „Dėl kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-144 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų skyrimo stebėsenos ir jų skyrimo kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl paraiškų sudaryti sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis vertinimo ir informacijos skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
​Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių bei įstaigų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, padarytos žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos sąjungos šalyje ir kitose Europos sąjungos šalyse, apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
​Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
​Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos pasaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
​Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo

Atnaujinta: 2017-05-23