Klausos aparatai

Siekiant pagerinti klausos aparatų prieinamumą privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtinta nauja klausos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka. Pagal naująją tvarką VLK šių medicinos priemonių centralizuotai nebepirks ir gydymo įstaigoms nebeskirstys.

 

Vadinasi, jau netrukus pacientas, pasitikrinęs klausą pas gydytoją specialistą ir turėdamas jo siuntimą, galės kreiptis į bet kurią klausos aparatais prekiaujančią įmonę, pasirašiusią sutartį su VLK. Tokioje įmonėje žmogus galės iš karto pasirinkti nemokamą klausos aparatą, už kurį įmonei bus sumokėta VLK Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Kita vertus, pacientas galės pasirinkti ir kitokį klausos aparatą, nei išduodamas nemokamai, – šiuo atveju jis turės sumokėti tam tikrą priemoką. Tai reiškia, kad pacientas galės pasirinkti klausos aparatą iš kelių gamintojų siūlomų skirtingų modelių klausos aparatų.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad sutartis su įmonėmis, prekiaujančiomis klausos aparatais, VLK pasirašys artimiausiu metu. Šiuo metu rengiamos minėtos sutartys ir derinami teisės aktai, būtini tolesniems žingsniams. Pasirašius sutartis su įmonėmis, prekiaujančiomis klausos aparatais, jų sąrašas nedelsiant bus paskelbtas šiame puslapyje. Apie tai bus informuotos ir gydymo įstaigos.

 

Pranešame, kad šiuo metu dar yra likę 2016 m. rudenį VLK nupirktų aukščiausios kokybės reikalavimus atitinkančių klausos aparatų vaikams ir suaugusiesiems. Pernai VLK iš viso nupirko 3079 klausos aparatus, iš kurių 2767 skirti suaugusiesiems, o 312 – vaikams.

 

Pacientui, kuris kreipiasi į gydymo įstaigą dėl klausos aparato, gydytojas pirmiausia turėtų pasiūlyti VLK centralizuotai nupirktą klausos aparatą.

 

Kol nepasirašytos naujos VLK sutartys, kompensuojamuosius klausos aparatus skiria ir išduoda šios asmens sveikatos priežiūros įstaigos:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos (Ausų, nosies, gerklės ligų centras)Santariškių g. 2, Vilnius
UAB „Vilniaus medicinos technika" (klausos protezavimo kabinetas)Muitinės g. 34, Vilnius
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos (Ausų, nosies ir gerklės klinikos ambulatorinis skyrius)Eivenių g. 2, Kaunas
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (Konsultacinė poliklinika)H. Manto g. 49, Klaipėda
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (Konsultacijų poliklinika)V. Kudirkos g. 99, Šiauliai
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (Konsultacijų poliklinika)A. Jakšto g. 6, Panevėžys
VšĮ Visagino ligoninė (Konsultacijų skyrius)Taikos pr. 15A, Visaginas

 

Kol nepasirašytos naujos VLK sutartys, kompensuojamuosius klausos aparatus vaikams skiria ir išduoda šios asmens sveikatos priežiūros įstaigos:

Vaikų ligoninė, VšĮ VUL Santariškių klinikų filialas (Vaikų klausos tyrimų poskyris)Santariškių g. 7, Vilnius
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos (Ausų, nosies ir gerklės klinikos ambulatorinis skyrius)Eivenių g. 2, Kaunas

 

Pacientui atsisakius siūlomo klausos aparato (nupirkto VLK), gydytojas turi jį informuoti apie galimybę artimiausiu metu pasirinkti kompensuojamąjį klausos aparatą vienoje iš šiais aparatais prekiaujančių įmonių. Tokiu atveju gydytojas pacientui turi išduoti siuntimą (medicinos dokumentų išrašas / siuntimas, forma 027/a), su kuriuo gyventojas turės teisę kreiptis į savo pasirinktą įmonę, prekiaujančią klausos aparatais (kai VLK pasirašys sutartis).

 

Siuntime turi būti nurodytas ne tik siunčiamo paciento vardas, pavardė, siuntimo tikslas, bet ir

kompensuojamasis klausos aparatas (ortopedijos techninių priemonių tipų grupė), skiriamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas, ir kt. svarbūs duomenys. Gydytojai, išduodantys siuntimus, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už siuntimo pagrįstumą, siuntimo išdavimą laiku, tinkamą jo įforminimą ir į siuntimą įrašomų duomenų teisingumą. Svarbu nepamiršti, kad siuntimas galioja 30 dienų. Per šį laikotarpį pacientas turi užsiregistruoti klausos aparatais prekiaujančioje įmonėje.

 

Pacientui įsigijus klausos aparatą savo lėšomis, jo įsigijimo išlaidos nebus kompensuojamos. Už pacientui išduotą priemonę bus sumokama įmonei, sudariusiai sutartį su VLK. Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2016 m. gruodžio 30 d. prašymai dėl klausos aparato įsigijimo išlaidų kompensavimo, jei jis įsigyjamas savo lėšomis (forma Nr. 1), nebepildomi.

 

Pasirašius klausos aparatų tiekimo sutartis su jais prekiaujančiomis įmonėmis, informacija šiame puslapyje bus atnaujinta.

Teisės aktai, reglamentuojantys aprūpinimą klausos aparatais ir išlaidų kompensavimą

 

Atnaujinta: 2017-01-05