Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Insulino pompų nuomos išlaidų kompensavimas
Insulino pompų nuomos išlaidų kompensavimas
Vadovaujantis Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 (toliau – Aprašas), 14 punktu, insulino pompa su glikemijos duomenų įvertinimo, naudojant diagnostines juosteles gliukozės kiekiui nustatyti, funkcija ir insulino pompa su glikemijos įvertinimo, naudojant nuolatinio gliukozės matavimo jutiklį (4 jutiklius per mėnesį), ir insulino švirkštimo sustabdymo, sumažėjus glikemijai, funkcija (toliau – insulino pompos) įrašytos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo".
 
Insulino pompos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (vaikams, asmenims iki 24 metų, nėščiosioms ir planuojančioms pastoti moterims (iki vienų metų laikotarpiui, kai cukrinis diabetas yra nekontroliuojamas), sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu) (toliau – pacientai), nuomos išlaidos kompensuojamos tokia tvarka:
 
  1. Gydymas insulino pompa skiriamas tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumo sprendimu. Gydytojų konsiliumo sprendimas turi būti patvirtintas ne mažiau kaip trijų gydytojų parašais, vienas iš kurių turi būti gydytojo endokrinologo arba gydytojo vaikų endokrinologo. Pacientui medicinos dokumente įrašoma kokios insulino pompos nuomos išlaidos kompensuojamos. 
  2. Insulino pompomis pacientus aprūpina įmonės, pasirašiusios sutartis su VLK (šių įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt), tad pacientas su gydytojų konsiliumo sprendimu turi apsilankyti vienoje iš įmonių sudariusių sutartį dėl insulino pompų nuomos. 
  3. Įmonė pateikia prašymą ir konsiliumo išvadą VLK.
  4. VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius įmonės prašymą išnagrinėja ir atitinkamą sprendimą priima per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išnagrinėję prašymą šio skyriaus darbuotojai išsiunčia registruotą laišką įmonei ir pacientui, informuojant apie priimtą sprendimą ir insulino pompos nuomos laikotarpį (jeigu priimamas teigiamas sprendimas).
  5. Įmonė sudaro sutartį su pacientu nurodytam laikotarpiui.
  6. Sudariusi sutartį įmonė VLK pateikia duomenis: paciento vardas pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, nuomojamos insulino pompos modelis.
  7. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui įmonė VLK pateikia sąskaitas už praeitą mėnesį aptarnautus pacientus ir gauna apmokėjimą.

 

 Sutartys su įmonėmis

 Teisės aktai, reglamentuojantys insulino pompų nuomos išlaidų kompensavimą

 Teisės aktų projektai

 Archyvas

 

Atnaujinta: 2019-12-03