Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Medicinos priemonių nuoma
Medicinos priemonių nuoma

Trumpai apie gydymą deguonimi

Ilgalaikis gydymas deguonimi – lėtinio kvėpavimo nepakankamumo, žymimo kodu J 96.1 arba kodu J 96.9 pagal TLK-10-AM, gydymo būdas, kai skiriama didesnės koncentracijos deguonies, palyginti su jo koncentracija ore;

Gydymo deguonimi priemonė – tai medicinos pagalbos priemonė, skiriama ambulatoriniam kvėpavimo nepakankamumo gydymui (deguonies koncentratoriai, suspausto deguonies cilindrai, suskystinto deguonies rezervuarai);

Ar būtina pacientui skirti ilgalaikį gydymą deguonimi, nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti bent vienas gydytojas pulmonologas, įvertinęs pacientui taikytą kvėpavimo nepakankamumo ir gretutinių ligų gydymą bei skiriamo vartoti koncentruoto deguonies srauto kiekį ir vartojimo trukmę. Ambulatorinis gydymas deguonimi skiriamas diagnozavus ligas, kuriomis sergant pasireiškia lėtinis kvėpavimo nepakankamumas.

Ambulatorinis gydymas deguonimi organizuojamas per įmones, sudariusias sutartis su Valstybine ligonių kasa dėl gydymo deguonimi priemonių išdavimo. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra nustatyta mėnesio bazinė ambulatorinio gydymo deguonimi kaina – 47,85 euro, ir dienos bazinė ambulatorinio gydymo deguonimi kaina – 1,59 euro.

Pacientas ir jį gydantis gydytojas (šeimos gydytojas arba stacionare apdraustąjį gydantis gydytojas) užpildo nustatytos formos prašymą VLK. Prie prašymo prideda naujausio arterinio kraujo deguonies įsotinimo tyrimo rodiklių dokumento kopiją ir gydytojų konsiliumo išvadų arba stacionaro medicinos dokumentų išrašo, kuriuose nurodomas pacientui skiriamo vartoti deguonies srauto kiekis ir vartojimo trukmė, kopiją. Užpildytas prašymas tvirtinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir spaudu.

Prašyme nurodomi paciento duomenys. Dalyje „Gydytojų išvados" turi būti nurodyta:

1. klinikinė diagnozė, pagal kurią skiriamas ilgalaikis gydymas deguonimi, jos nustatymo data ir kodas pagal TLK-10-AM;

2. diagnostinių tyrimų rodikliai, patvirtinantys ligą, ir diagnostinių tyrimų atlikimo data;

3. ilgalaikio gydymo deguonimi tikslingumas (būtinumas), nurodant skiriamo vartoti deguonies srauto kiekį litrais per minutę ir vartojimo trukmę valandomis per parą.

Prašymas kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas (formos pavyzdys)

Apdraustasis, gavęs VLK garantinį raštą dėl ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo, turi teisę kreiptis į bet kurią pasirinktą įmonę dėl sutarties sudarymo ir gydymo deguonimi priemonės išdavimo garantiniame rašte nurodytu laikotarpiu.

Gydymo deguonimi priemones išduodančių įmonių sąrašas

Sutarčių tarp VLK ir gydymo deguonimi priemones išduodančių įmonių sudarymas

Teisės aktai ir kiti dokumentai

Gydymo deguonimi aktualijos

Aktualijos

Atnaujinta: 2018-05-28