Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Privalomojo sveikatos draudimo garantijos ES > Kaip gauti ES, Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensaciją?
Kaip gauti ES, Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensaciją?
Jei savo lėšomis sumokėjote už Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje (toliau – ES šalys) ar Jungtinėje Karalystėje (iki 2020 m. gruodžio 31 d.) suteiktas būtinosios medicinos paslaugas, kreipkitės į teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK) dėl šių išlaidų kompensavimo.
 
TLK darbuotojas patikrins, ar gaudamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas užsienyje buvote apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Jei buvote apdraustas, turėsite užpildyti nustatytos formos prašymą kompensuoti būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas.
 
Jūs turite teisę pasirinkti vieną iš šių kompensavimo būdų:
 
  1. kompensavimą pagal ES šalies (taip pat ir Jungtinės Karalystės), kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas;
  2. kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, neviršijant faktinių išlaidų būtinajai medicinos pagalbai.

 

Kartu su prašymu kompensuoti ES šalyse ar Jungtinėje Karalystėje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas TLK pateikite:
 
  • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • medicinos dokumentų išrašo apie Jums užsienyje suteiktas paslaugas kopiją,
  • sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus.
 
Jei pageidausite, kad išlaidos būtinajai pagalbai būtų kompensuojamos pagal ES šalies (taip pat ir Jungtinės Karalystės), kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas, TLK darbuotojas užpildys standartinę Europos Komisijos patvirtintą pažymą ir kartu su Jūsų pateiktų medicinos bei finansinių dokumentų kopijomis išsiųs tos šalies, kurioje buvo medicinos paslaugos suteiktos, valstybinio sveikatos draudimo įstaigai. Ši draudimo įstaiga, įvertinusi pateiktus dokumentus, praneš TLK, kokią Jūsų išlaidų dalį reikia kompensuoti.
 
Šios procedūros vykdomos remiantis ES teisės aktais, pagal kuriuos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos ir jų išlaidos apmokamos vadovaujantis paslaugas suteikusios šalies nacionaliniais teisės aktais.
 
Primename, kad kitos ES šalies ar Jungtinės Karalystės gydymo įstaigoje sumokėti mokesčiai ir priemokos pagal šios šalies teisės aktus bei kitos išlaidos, neįskaičiuotos į būtinosios medicinos pagalbos paslaugų kainą, yra nekompensuojamos.
 
Gavusi būtinosios medicinos pagalbos paslaugas suteikusios ES šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaigos atsakymą, TLK pasirūpins, kad šios draudimo įstaigos nurodyta suma būtų pervesta į Jūsų asmeninę sąskaitą ir apie pinigų pervedimą informuos raštu.
 
Atkreipiame dėmesį, kad išlaidų kompensavimas gali užtrukti, nes kompensacija Jums bus pervesta tik gavus ES šalies, kurioje buvo suteiktos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, valstybinio sveikatos draudimo įstaigos atsakymą apie kompensuotiną sumą. Jei atsakymas ilgai negaunamas, galite kreiptis į TLK su prašymu kompensuoti Jūsų išlaidas būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms pagal Lietuvoje galiojančias sveikatos priežiūros paslaugų kainas. TLK komisija, gavusi šį prašymą, įvertins Jūsų pateiktus medicinos bei finansinius dokumentus ir priims sprendimą dėl išlaidų kompensavimo. Komisijai priėmus sprendimą kompensuoti išlaidas, reikiama suma bus pervesta į Jūsų asmeninę banko sąskaitą. Apie lėšų pervedimą būsite informuoti raštu.

Atnaujinta: 2020-08-06