E 104 LT formos pažyma
E 104 LT formos pažyma – tai pažyma dėl draudimo, darbo ar apsigyvenimo laikotarpių sumavimo ligos, motinystės, išmokos mirties ir invalidumo (netekto darbingumo) atvejais. 
 
Kam išduodama E 104 LT formos pažyma?
 
Tokia pažyma išduodama asmenims, išvykstantiems gyventi ir dirbti į Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybes ar Šveicariją (toliau vadinama – ES). 
 
Kas išduoda E 104 LT formos pažymas?
 
  • Teritorinės ligonių kasos – dėl asmenų, gyvenančių (pastaruoju metu gyvenusių) jų veiklos zonoje, privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių, skaičiuojamų nuo 1997 m. liepos 1 dienos, patvirtinimo;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų  tarnyba – dėl draudimo ir (ar) darbo laikotarpių sumavimo siekiant gauti išmokas pinigais ir dėl sveikatos priežiūros paslaugų gavimo.
 
Kas reglamentuoja E 104 LT formos pažymos išdavimą?
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
 
Kokius dokumentus reikia pateikti teritorinei ligonių kasai norint gauti E 104 LT formos pažymą?
 
Lietuvos Respublikos apdraustas asmuo, norėdamas gauti E 104 LT formos pažymą, užpildo ir pateikia nustatytos formos prašymą išduoti E 104 LT formos pažymą. 
 
Per kiek laiko išduodama E 104 LT formos pažyma?
 
Užpildyta E 104 LT formos pažyma išsiunčiama pareiškėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
 

 

Aktualu:
Prašymo išduoti E 104 LT formos pažymą forma
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“

Atnaujinta: 2019-12-06