E 104 LT formos pažyma
Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, žemiau pateiktų reglamentų nuostatos šios valstybės atžvilgiu bus taikomos pereinamuoju laikotarpiu nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 
E 104 LT formos pažyma – tai pažyma dėl draudimo, darbo ar apsigyvenimo laikotarpių sumavimo ligos, motinystės, išmokos mirties ir invalidumo (netekto darbingumo) atvejais. 
 
Kam išduodama E 104 LT formos pažyma?
 
Tokia pažyma išduodama asmenims, išvykstantiems gyventi ir dirbti į Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybes ar Šveicariją (toliau vadinama – ES). 
 
Kas išduoda E 104 LT formos pažymas?
 
  • Teritorinės ligonių kasos – dėl asmenų, gyvenančių (pastaruoju metu gyvenusių) jų veiklos zonoje, privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių, skaičiuojamų nuo 1997 m. liepos 1 dienos, patvirtinimo;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų  tarnyba – dėl draudimo ir (ar) darbo laikotarpių sumavimo siekiant gauti išmokas pinigais ir dėl sveikatos priežiūros paslaugų gavimo.
 
Kas reglamentuoja E 104 LT formos pažymos išdavimą?
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
 
Kokius dokumentus reikia pateikti teritorinei ligonių kasai norint gauti E 104 LT formos pažymą?
 
Lietuvos Respublikos apdraustas asmuo, norėdamas gauti E 104 LT formos pažymą, užpildo ir pateikia nustatytos formos prašymą išduoti E 104 LT formos pažymą. 
 
Per kiek laiko išduodama E 104 LT formos pažyma?
 
Užpildyta E 104 LT formos pažyma išsiunčiama pareiškėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
 

 

Aktualu:
Prašymo išduoti E 104 LT formos pažymą forma
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“

Atnaujinta: 2020-08-06