Vengrija

Valstybinis sveikatos draudimo fondas (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezeló — NEA) - tai kompetentingoji įstaiga, į kurią reikėtų kreiptis visais sveikatos draudimo klausimais.

Būtinai pateikite gydytojui savo Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau - ESDK). Labai svarbu, kad Jūsų kortelės galiojimo laikas nebūtų pasibaigęs. Įsidėmėkite, kad visi Jūsų kortelės duomenys yra svarbūs kompensacijai gauti.

Kaip gauti gydytojo paslaugas?

Jei Jums prireiks pagalbos, kreipkitės į tokį gydytoją, gydytoją specialistą ar gydytoją odontologą, kurie yra sudarę sutartis su Valstybiniu sveikatos draudimo fondu (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezeló — NEA) . Tokių gydytojų sąrašą gausite regioniniuose Valstybinio sveikatos draudimo fondo (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezeló — NEA) skyriuose. Pateikite gydytojui savo ESDK bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Patartina prieš vykstant į Vengriją pasidaryti keletą ESDK kopijų. Gydytojas gali pareikalauti kopijos ir jos negrąžinti.

Vaistai

Gydytojo išrašytus vaistus galėsite įsigyti kiekvienoje sutartį sudariusioje vaistinėje, kartu su receptu pateikę savo ESDK bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kaip gauti stacionarinio gydymo paslaugas?

Siuntimą gydytis ligoninėje išduoda Jus gydantis gydytojas.

Jei Jums reikalinga neatidėliotina pagalba, galite tiesiai kreiptis į ligoninę, priklausančią Vengrijos valstybinei sveikatos sistemai. Pateikite savo ESDK bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gydymas yra nemokamas, nebent Jūs pageidautumėte papildomų paslaugų (pvz., geresnės palatos, geresnio maisto ir kt.), už kurias turėsite sumokėti. Taip pat teks sumokėti už planinio gydymo paslaugas, jei neturėsite gydytojo siuntimo. Mokestis už papildomas paslaugas nekompensuojamas.

Kaip gauti transportavimo paslaugas?

Jei Jums būtina greitoji medicinos pagalba dėl ūmios ligos, skambinkite telefonu 104.

Kaip gauti dializės ar deguonies terapijos paslaugas?

Jei lankymosi Vengrijoje metu Jums būtina hemodializė ar deguonies terapija, Jūs turite iš anksto suderinti šių paslaugų teikimo laiką su medicinos įstaiga.

Paciento mokestis

Už gydymą, procedūras, konsultacijas Jūs turėsite sumokėti nustatytą mokestį. Jei gydytojas nėra sudaręs sutarties su Valstybiniu sveikatos draudimo fondu (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezeló — NEA) arba Jums buvo suteiktos iš dalies apmokamos medicinos paslaugos, už tokį gydymą Jūs turėsite sumokėti pats. Šios išlaidos nekompensuojamos.

Gydytojo odontologo suteiktų paslaugų kainos priklauso nuo gydymo rūšies. Vaistų kainos priklauso nuo vaistų rūšies - Jums gali tekti sumokėti nuo 0 iki 100 proc. kainos.

Kompetentingosios įstaigos adresas ir rekvizitai:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezeló — NEA  

(National Institute of Health Insurance Fund Management)

Vaci Ut 73/A

1139 Budapest

Hungary

Tel. 0036 13501618

Faks. 0036 13501638

Tinklalapis: www.neak.gov.hu

 

  

Atnaujinta: 2018-03-26