Lenkija

Atkreipkite dėmesį į tai, kad kiekvienos Europos Sąjungos šalies sveikatos sistema yra skirtinga. Viešnagės Lenkijoje metu sveikatos priežiūros paslaugos Jums bus teikiamos ir jų išlaidos apmokamos Lenkijos nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl gali būti taip, kad tam tikrų paslaugų teikimo išlaidų ar kompensuojamųjų vaistų įsigijimo išlaidų, kurias Lietuvoje Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmoka teritorinės ligonių kasos, Lenkijos valstybinis sveikatos draudimas nekompensuos arba kompensuos tik iš dalies.

Nacionalinis sveikatos fondas (lenk. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia; NFZ) – tai kompetentinga įstaiga, į kurią reikia kreiptis visais sveikatos draudimo klausimais.

Kur kreiptis dėl nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų?

Prieš kreipdamiesi į gydymo įstaigą įsitikinkite, kad ji priklauso Lenkijos nacionalinei sveikatos sistemai, nes tik šiai sistemai priklausančių įstaigų suteiktų paslaugų išlaidos yra kompensuojamos. Lenkijos sveikatos sistemai priklausančios gydymo įstaigos sudaro sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo su NFZ regioniniais padaliniais, todėl šių įstaigų iškabos yra pažymėtos NFZ ženklu:

NFZ.png 

Gydytojui būtinai pateikite savo Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK) arba laikinai ją pakeičiantį sertifikatą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kaip gauti sveikatos priežiūros paslaugas?

Jei Jums būtina greitoji medicinos pagalba dėl ūmios ligos, skambinkite telefonu 112 arba 999. Jei dėl sveikatos būklės negalėsite naudotis viešuoju transportu, greitosios medicinos pagalbos paslaugos bus suteiktos nemokamai, pateikus ESDK ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kaip gauti bendrosios praktikos gydytojo paslaugas?

Norėdami gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kreipkitės tiesiai į šeimos (bendrosios praktikos) gydytoją, sudariusį sutartį su NFZ teritoriniu padaliniu. Gydymo įstaigos dirba darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val. Jei būtinosios medicinos pagalbos prireiktų ne darbo valandomis arba savaitgaliais, kreipkitės į specialiuosius 24 val. per parą veikiančius centrus (jų adresus ir telefono numerius galite gauti NFZ).

Kaip gauti gydytojų specialistų paslaugas?

Jei Jums prireiktų gydytojų specialistų paslaugų, pirmiausia turėtumėte gauti šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo siuntimą. Siuntimo nereikia kreipiantis į šiuos gydytojus specialistus: ginekologą, venerologą, onkologą, psichiatrą ir odontologą.

Prireikus skubios būtinosios medicinos pagalbos dėl apsinuodijimo, nelaimingo atsitikimo ar sužeidimo, sveikatos priežiūros paslaugos Jums bus suteiktos be siuntimo.

Jei Jums prireiktų gydytis ligoninėje, pirmiausia turėtumėte gauti šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo siuntimą. Dėl neatidėliotinos pagalbos galite tiesiai kreiptis į ligoninę. Pateikite savo ESDK ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kaip gauti kompensuojamuosius vaistus?

Gydytojo išrašytus vaistus galėsite įsigyti visose vaistinėse, kartu su receptu pateikdami savo ESDK ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Už vaistus gali prireikti sumokėti:

  • fiksuotą 3,20 PLN arba 8,80 PLN mokestį už kiekvieną vaistą (priklausomai nuo vaisto);
  • 30 proc. arba 50 proc. vaistų kainos, jei vaistai yra įtraukti į atitinkamą kompensuojamųjų vaistų sąrašą;
  • visą kainą, jei vaistai neįtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą.

Kaip gauti dializės ar deguonies terapijos paslaugas?

Jei lankymosi Lekijoje metu Jums būtina hemodializė ar deguonies terapija, turite iš anksto suderinti šių paslaugų teikimo laiką su medicinos įstaiga. Įstaigų, teikiančių Jums reikiamas paslaugas, sąrašą galėsite gauti NFZ teritoriniuose padaliniuose.

Nacionalinio sveikatos fondo rekvizitai:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Grójecka 186

Warszawa, 02-390
Fax 48225726330
POLAND

Atnaujinta: 2015-03-02