Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Privalomojo sveikatos draudimo garantijos ES > Būtinoji medicinos pagalba Europos Sąjungos šalyse su ESDK
Būtinoji medicinos pagalba Europos Sąjungos šalyse su ESDK
SVARBU! Dėl Lietuvoje įvesto karantino ligonių kasos stabdo fizinį gyventojų aptarnavimą. Jei artimiausiu metu ketinate vykti į užsienį ir Jums arba Jūsų nepilnamečiams šeimos nariams reikalinga Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK), galite prisijungę prie „Elektroninių valdžios vartų" portalo adresu https://e.vlk.lt/auth/start.html užpildyti prašymą išduoti ESDK pakeičiantį sertifikatą. Sertifikatas bus išduotas automatiniu būdu, jį galėsite išsisaugoti savo mobiliajame įrenginyje. Pažymime, kad savarankiškai suformuotas sertifikatas galioja iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, jis užtikrina tokią pačią apsaugą, kaip ir ESDK.
 
Kilus klausimų, kviečiame skambinti tel. (8 5) 232 2222 arba rašyti el. p. info@vlk.lt.
 
 kaip užsakyti sertifikatą.png

 
 

Aktuali informacija

Būtinoji medicinos pagalba Europos Sąjungos šalyse

 
Informacija laikinai išvykstantiesiems į Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau vadinama – EEE) šalis nares, Šveicarijos Konfederaciją (toliau vadinama – Šveicarija) bei Jungtinę Karalystę.
 
ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.
 
EEE šalys narės: Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija.
 
Kitos šalys: Šveicarija, Jungtinė Karalystė.
 
Vadovaujantis ES teisės aktais, vienoje ES ar EEE šalyje narėje apdraustieji valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į bet kurią kitą ES ar EEE šalį narę, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Ši tvarka galioja ir Šveicarijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Atkreipiame dėmesį, kad Danijoje viešėdami kitose ES šalyse socialiniu draudimu apdrausti trečiųjų šalių piliečiai neturi teisės pasinaudoti šiomis garantijomis, nes Danija netaiko socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatų trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu.
 
Tam, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti tokia teise laikinai vykdami turizmo arba kitais tikslais į ES ar EEE šalis nares bei Šveicariją ar Jungtinę Karalystę, turite turėti apdraustumą privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) patvirtinantį dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau vadinama – ESDK) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį Europos sveikatos draudimo kortelę. Kreipdamiesi į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei Kortelę ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą.
 
Valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamosios sveikatos priežiūros paslaugos ES, EEE šalyse narėse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje, teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką. Lietuvoje PSD apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą, kaip ir šalies (ES, EEE, Šveicarijos ar Jungtinės Karalystės), kurioje lankosi, gyventojai. ES teisės aktai suteikia teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamą būtinąją medicinos pagalbą gydymo įstaigose, priklausančiose ES ar EEE šalių narių, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės valstybinei sveikatos apsaugos sistemai. Ši teisė neapima už valstybinės sveikatos sistemos ribų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias turite mokėti patys, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir neužtikrina transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos užsienyje Jums teks vykti namo.
 
Būtinoji medicinos pagalba paprastai teikiama dėl ūmaus susirgimo. Būtinosios pagalbos mastą nustato gydantysis gydytojas. Pagalbą teikiantis gydytojas turi atsižvelgti į Jūsų numatomą lankymosi šalyje narėje trukmę, nes, vadovaujantis ES teisės aktais, Jums turi būti suteikta tokio masto pagalba, kad nereikėtų dėl medicininių priežasčių anksčiau laiko grįžti į šalį, kurioje esate apdraustas sveikatos draudimu.
 
Paslaugos sergantiesiems lėtinėmis ligomis teikiamos tik išimties atvejais, kai pacientui būtina nuolatinė priežiūra (pvz., dializės paslaugos). Jei žinote, kad Jums reikės dializės paslaugos arba deguonies terapijos, pasirūpinkite tuo prieš išvykdami iš savo šalies. Likus 2–3 savaitėms iki kelionės, kreipkitės į šalies, į kurią vykstate, atsakingą sveikatos draudimo instituciją ar gydymo įstaigą ir susitarkite dėl Jums reikalingo gydymo. Būtinai išsiaiškinkite, ar ta gydymo įstaiga priima pacientus su ESDK ir kokius dokumentus (išrašus iš medicininių dokumentų, išverstus į atitinkamos šalies kalbą, tyrimų rezultatus ir pan.) privalote turėti kreipdamasis dėl dializės arba deguonies terapijos paslaugų.
 
Nuolat vartojamus vaistus rekomenduojama vežtis iš namų, nes užsienio šalyse jie gali būti nekompensuojami.
 
Daugelyje šalių būtinoji odontologijos pagalba teikiama tik dėl ūmaus dantų skausmo.
 
Kai kuriose šalyse (pvz., Prancūzijoje, Belgijoje) iš pradžių reikia pačiam sumokėti už paslaugas, tik tuomet kreiptis į vietos sveikatos draudimo įstaigą dėl kompensacijos. Daugelyje ES šalių narių privačių sveikatos priežiūros teikėjų, praktikuojančių už valstybinės sveikatos sistemos ribų, teikiamos paslaugos visiškai nekompensuojamos.
 
Jei norite gauti išsamesnę informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas šalyje, kurioje viešite, turite kreiptis į tos šalies įstaigą, atsakingą už valstybinį (privalomąjį) sveikatos draudimą.

Kaip gauti būtinosios medicinos paslaugas įvairiose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse narėse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje?

Airija

Austrija

Belgija

Bulgarija

Čekijos respublika

Danija

Estija

Graikija

Islandija

Ispanija

Italija

Jungtinė Karalystė

Kipras

Kroatija

Latvija

Lenkija

Lietuva

Lichtenšteinas

Liuksem​burgas

Malta

Norvegija

Olandija (Nyderlandai)

Portugalija

Prancūzija

Rumunija

Slovakija

Slovėnija

Suomija

Švedija

Šveicarija

Vengrija

Vokietija

Kur ir kaip ga​uti Europos sveikatos draudimo kortelę?  

 
ESDK išduoda teritorinės ligonių kasos arba jų atstovai savivaldybėse. Kortelė išduodama ir keičiama tik apdraustojo prašymu.
 
Prašymo išduoti kortelę blanką galite gauti teritorinėje ligonių kasoje arba iš teritorinės ligonių kasos atstovo savivaldybėje. Prašymo blankas taip pat skelbiamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK ir teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse.
 
Užpildytą prašymą teritorinei ligonių kasai galite pateikti asmeniškai ar per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu, internetu bei elektroniniu paštu.
 
Jei prašymą pateiksite asmeniškai, kartu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymą pateiksite per įgaliotąjį asmenį, jis kartu su prašymu turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir pateikia teritorinei ligonių kasai vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.
 • Neįgalaus apdraustojo prašymą gali pildyti ir pateikti teritorinei ligonių kasai jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, kartu pateikdamas savo asmens dokumentą ir paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba jų oficialias kopijas.
 • Apdraustojo, kuris dėl fizinės negalios, ligos ar kitų priežasčių negali pats atvykti arba kitu būdu pateikti prašymo teritorinei ligonių kasai, šį prašymą pateikiantis asmuo kartu turi pateikti savo asmens dokumentą.
 
Svarbu žinoti, kad ESDK išduodama tik gavus asmens prašymo originalą. Taigi, jei prašymą išduoti kortelę pateiksite elektroniniu paštu ar faksu, atvykę atsiimti kortelės, turėsite dar kartą pasirašyti ant prašymo blanko, nes šiuo dokumentu Jūs:
 
 • pasižadate nenaudoti ESDK paties ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui;
 • patvirtinate, kad esate informuotas apie galimas pasekmes, jei naudositės kortele pasibaigus Jūsų paties ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiu arba jei prarasite kortelę.
 
Kortelę atspausdina ir išduoda ta teritorinė ligonių kasa, kuriai pateikiamas prašymas. Kortelė išduodama ar pakeičiama nemokamai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. 
 
Kortelė keičiama, jei:
 
 • pasikeičia apdraustojo vardas (vardai), pavardė, asmens kodas;
 • ji tampa netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigia jos galiojimo laikas;
 • apdraustojo pageidavimu, jei iki kortelės galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai.
 
Jeigu kortelę keisite dėl vardo, pavardės, asmens kodo pasikeitimo arba dėl netikslių įrašų, nauja kortelė bus išduodama tik po to, kai Jūsų duomenys bus pakeisti ar patikslinti Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje ir Valstybinės ligonių kasos duomenų bazėje (Draudžiamųjų registre – nuo jo veiklos pradžios).
 
Atkreipiame dėmesį, kad keičiant dar galiojančią kortelę, nauja išduodama tik grąžinus senąją teritorinei ligonių kasai.
 
Atsiimdami kortelę pateikite teritorinei ligonių kasai:
 
 • prašymo originalą, jei prašymas buvo pateiktas faksu ar elektroniniu būdu;
 • savo asmens dokumentą;
 • ankstesnę kortelę, jeigu jos galiojimo terminas nepasibaigęs ir ji nėra prarasta;
 • banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėjote 14.48 EUR už prarastos ar sugadintos kortelės keitimą;
 • policijos pažymą apie kortelės vagystę ar praradimą dėl stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos poveikio.
 
Jei kortelę atsiima kitas asmuo, jis teritorinei ligonių kasai turi pateikti:
 
 • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • asmens, kuriam išduodama kortelė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą atsiimti kortelę jei Kortelę atsiima prašyme nenurodytas įgaliotas asmuo,
 • globą, rūpybą ar teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba jo oficialią kopiją (jeigu kortelę atsiima neveiksnaus piliečio globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas ir jei šis dokumentas ar jo kopija nebuvo pateikta kartu su prašymu);
 • vaiko iki 16 metų kortelę gali atsiimti vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas) ar įgaliotasis asmuo, kartu pateikdamas tėvystę, globą (rūpybą) ar įgaliojimą patvirtinančius dokumentus arba oficialias jų kopijas, jeigu jų nebuvo pateikęs kartu su prašymu, ir savo asmens dokumentą, jei šių dokumentų nepateikė kartu su prašymu.
 

Europos sveikatos draudimo kortelė

 

DĖMESIO! Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK) išdavimo, dokumentų, reikiamų ESDK gauti, pildymo, informacijos apie ESDK teikimo ir kitais klausimais, prašome kreiptis į teritorinę ligonių kasą, kuriai pateikėte prašymą.​​

Kaip e​lgtis, jei išvykdami į užsienį nepasiėmėte ESDK?

 
Jei išvykdami nepasiėmėte Kortelės arba kelionės metu ją praradote, informuokite apie tai vietos, kurioje Jūs viešite, atsakingą už sveikatos draudimą įstaigą. Ši įstaiga kreipsis į Lietuvos Respublikos teritorinę ligonių kasą pagal Jūsų gyvenamąją vietą su prašymu atsiųsti Kortelę pakeičiantį sertifikatą.
 
Jei viešėdami ES ar EEE šalyse narėse, Šveicarijoje ar Jungtinėje Karalystėje neturėjote nei ESDK, nei ją pakeičiančio sertifikato, Jums suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas teks apmokėti patiems, bet grįžę į Lietuvą, galėsite kreiptis į teritorinę ligonių kasą pagal savo gyvenamąją vietą dėl išlaidų kompensavimo.
 
Jei neturėdami ESDK užsienyje patekote į ligoninę, ligoninės administracijos atstovas gali kreiptis į savo šalies kompetentingąją įstaigą, o ši – į VLK su prašymu atsiųsti patvirtinimą, kad Jūs Lietuvoje esate apdraustas PSD. Jei esate apdraustas Lietuvoje, teritorinės ligonių kasos išduos Jums sertifikatą, laikinai pakeičiantį ESDK, ir išsiųs jį medicinos paslaugas teikiančios šalies kompetentingajai įstaigai. Tokiu atveju turėsite sumokėti gydymo įstaigai paciento priemoką, o Sertifikato pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmokės medicinos pagalbos paslaugas teikiančios šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal savo šalies nacionaliniais teisės aktais nustatytą tvarką ir įkainius, o VLK, gavusi iš jos nustatytos formos sąskaitą, kompensuos šias išlaidas.
 
Pokyčiai po „Brexit“ kas mokės už žmonių sveikatos paslaugas.png
 ​
 
Šį infografiką galite atsisiųsti iš čia.

 

Daugiau infografikų rasite čia.

Atnaujinta: 2021-01-04