Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Privalomasis sveikatos draudimas > Privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių nustatymo tvarka
Privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių nustatymo tvarka
Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) galiojimo laikotarpiai nustatomi tik įregistruotiems į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą (DPSDR) gyventojams.
 
Jei gyventojas nėra įregistruotas į DPSDR, jo PSD galiojimo laikotarpiai nenustatomi.
 
PSD galiojimo laikotarpiai registro sistemoje nustatomi automatiniu būdu pagal DPSDR duomenų teikėjų ir susijusių registrų pateiktus duomenis apie draudžiamųjų teisinį statusą ir (arba) mokėtas PSD įmokas.
 
PSD valstybės lėšomis draudžiami asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, išskyrus dirbančius ir vykdančius ekonominę veiklą asmenis, kurie privalo mokėti PSD įmokas šio įstatymo nustatyta tvarka, taip pat asmenis, kuriems pagal Europos Sąjungos (ES) socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus Sveikatos draudimo įstatymas netaikomas, nes PSD jie yra apdrausti kitoje ES šalyje.

 

 Apdraustųjų grupėDraudimo nustatymo tvarkaDuomenis teikia
1.gaunantys pareigūnų ir karių valstybines pensijas (už tarnybą, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių)PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų pensijų gavimo pradžios ir pabaigos datas

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ​ ​

2.privalomosios karo tarnybos kariaidraudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios ir pabaigos datas
3.privalomosios karo tarnybos kariai, kurie, paskelbus mobilizaciją, buvo pašaukti į karinius mokymusdraudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų karinių mokymų pradžios ir pabaigos datas
4.draudžiamieji, kurie yra užregistruoti Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiaiPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal bedarbio statuso įgijimo ir netekimo datas

 

 

Lietuvos Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Užimtumo tarnyba) ​

5.draudžiamieji, dalyvaujantys vykdant Užimtumo tarnybos organizuojamas profesinių mokymų priemonesPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal Užimtumo tarnybos suteikto statuso įgijimo ir netekimo datas
6.draudžiamieji, kurie yra pripažinti neįgaliaisiais teisės aktų nustatyta tvarkaPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal neįgaliems asmenims nustatyto darbingumo lygio (jei jis nustatytas) ar neįgalumo lygio (jei jis nustatytas), ar bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių (jei jie nustatyti), pradžios ir pabaigos datasNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
7.draudžiamieji pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai, reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat draudžiamieji, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo, buvę geto kaliniai, mažamečių fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai ir draudžiamieji, kuriems įstatymų nustatyta tvarka pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusasPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų atitinkamo statuso įgijimo ir netekimo datas

 

 

 

 

 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

8.draudžiamieji valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekančių vienuolinę formaciją naujokaiPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų atitinkamo statuso įgijimo ir netekimo datasvalstybės pripažįstamos tradicinės religinės bendrijos
9.nesulaukęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktinisPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpio pradžios ir pabaigos datasLietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
10. draudžiamieji, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės.draudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo šiems draudžiamiesiems pradžios ir pabaigos datasviešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė
11.nuolat gyvenantys Lietuvoje Rusijos Federacijos kariškiai pensininkai ir jų šeimos nariai, turintys teisę į kompensuojamą medicinos pagalbą Lietuvos Respublikojelaikotarpiai, kuriais Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams ir jų šeimos nariams sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos kompensuojamos Rusijos Federacijos lėšomis, automatiškai nustatomi pagal Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje pateiktus duomenis apie šių laikotarpių pradžios ir pabaigos datasSocialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje
12.dirbantys pagal darbo sutartis, turintys darbo arba jų esmę atitinkančius santykius draudžiamiejiPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų darbo arba jų esmę atitinkančių santykių pradžios ir pabaigos datas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

13.draudžiamieji, kurie yra nutraukę darbo arba jų esmę atitinkančius santykius ir kuriems yra išmokėtos (apskaičiuotos) išeitinės išmokos ar kompensacijosPSD galiojimo laikotarpiai trunka tiek mėnesių, už kiek buvo išmokėta (apskaičiuota) vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija
14.draudžiamieji, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas (išskyrus draudžiamuosius, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokančius nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokosPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo ataskaitiniais metais duomenis, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos sumokėjimo datos. Šie laikotarpiai trunka tiek mėnesių, už kiek ataskaitiniais metais buvo sumokėta, bet ne ilgiau nei iki ataskaitinių metų pabaigos
15.draudžiamieji, kurie verčiasi individualia (ne žemės ūkio) veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenis, skaičiuojant nuo įmokos sumokėjimo datos, ir trunka tiek mėnesių, už kiek buvo sumokėta ​ ​ ​ ​ ​ ​

16.individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, taip pat mažųjų bendrijų nariai
17.draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra daugiau negu 2 ekonominio dydžio vienetai (toliau – EDV)
18.draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir nėra PVM mokėtojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra daugiau negu 2 EDV
19.draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau negu 2 EDV (nesvarbu, ar tokie draudžiamieji yra PVM mokėtojai, ar ne)
20.draudžiamieji, kurie vykdo individualią veiklą pagal įsigytus verslo liudijimus
21.savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas draudžiamieji
22.meno kūrėjo statusą turintys draudžiamiejiPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal meno kūrėjo statuso įgijimo ir jo netekimo datasValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
23.draudžiamieji, kurie pagal paslaugų kvitą teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugasPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal duomenis apie suteiktą pagal paslaugų kvitą žemės ūkio ir miškininkystės paslaugą ir ją teikusį asmenįValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
24.draudžiamuosius, gaunančius Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas pašalpas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestisPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal pašalpų gavimo pradžios ir pabaigos datasValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
25.draudžiamieji, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensijąPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų pensijų gavimo pradžios ir pabaigos datasValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
26.nedirbantys darbingo amžiaus draudžiamieji, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gautiPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimo datąValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
27.draudžiamieji, atliekantys savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nustatyta tvarkaPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų savanoriškos praktikos atlikimo pradžios ir pabaigos datasValstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
28.draudžiamieji, esantys kardomojo kalinimo vietose, taip pat nuteistieji, atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmesdraudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų atitinkamo teisinio statuso įgijimo ir netekimo datasInformatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
29.draudžiamieji mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būduPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal pilnamečių asmenų mokinio statuso įgijimo ir jo netekimo datas. Tais atvejais, kai mokinio statuso netekimo data Mokinių registre nenurodoma, PSD galiojimo laikotarpis tęsiamas iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Jei iki tų metų pabaigos Mokinių registras nepateikia duomenų apie mokinio statuso netekimo datą, PSD galiojimo laikotarpis toliau tęsiamas prasidėjusiais einamaisiais mokslo metais

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras (Mokinių registro duomenys)

30.draudžiamieji Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programasPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal studento statuso įgijimo ir jo netekimo datas. Tais atvejais, kai studento statuso netekimo data Studentų registre nenurodoma, draudžiamojo PSD galiojimo laikotarpis tęsiamas iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Jei iki tų metų pabaigos Studentų registras nepateikia duomenų apie studento statuso netekimo datą, PSD galiojimo laikotarpis toliau tęsiamas prasidėjusiais einamaisiais mokslo metais

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo informacinių technologijų centras (Studentų registro duomenys)

31.užsieniečiai, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikojedraudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal suteiktos laikinosios apsaugos pradžios ir pabaigos datasLietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Užsieniečių registro duomenys)
32.draudžiamieji, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar bet kurios rūšies šalpos kompensacijąPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų pensijų ar šalpos kompensacijų gavimo pradžios ir pabaigos datas

 

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ​

33.valstybės remiami draudžiamieji, gaunantys socialines pašalpasPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal socialinių pašalpų gavimo pradžios ir pabaigos datas
34.draudžiamieji, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašąPSD galiojimo laikotarpių pradžia automatiškai nustatoma pagal susirgimo šiomis ligomis datą, o laikotarpių galiojimo trukmė – pagal Visuomenei pavojingų užkrečiamųjų ligų ir privalomojo sveikatos draudimo galiojimo terminų sąrašą

 

 

 

VLK

35.draudžiamieji, kuriems Sveikatos draudimo įstatymas taikomas vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentaisPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal ES socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos duomenis apie laikotarpių, kuriais draudžiamasis turi teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES valstybėje narėje, pradžios ir pabaigos datas

 

 

 

 

VLK

36.draudžiamieji iki 18 metųPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi nuo jų gimimo datos iki pilnametystės datosLietuvos Respublikos gyventojų registras
37.draudžiamieji, kuriems suteiktas perkeliamojo asmens statusas ir kurie yra įrašyti į perkeliamųjų asmenų sąrašąPSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi nuo perkeliamųjų asmenų statuso įgijimo pradžios iki statuso netekimo datosMigracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Jei draudžiamųjų duomenys PSD nustatyti nekaupiami kitose valstybės institucijose, valstybės informacinėse sistemose ar susijusiuose valstybės registruose, tokie draudžiamieji reikiamus duomenis PSD laikotarpiams tvarkyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorinėms ligonių kasoms (teritoriniams DPSDR tvarkytojams) turi pateikti patys.

 Apdraustųjų grupėDokumentai, kuriuos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriui turi pateikti draudžiamasis PSD galiojimo laikotarpiai
1.draudžiamosios nedirbančios nėščios moteryspateikia Lietuvos ar kitos ES valstybės narės gydymo įstaigos (gydytojo) išduotą dokumentą, patvirtinantį nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičių, numatomą gimdymo datą) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti.PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal nėštumo savaičių skaičių arba numatomą gimdymo datą – nuo 28 nėštumo savaitės iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo arba 70 dienų iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo
2.šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis

pateikia savo ir vaiko (-ų) duomenis, užpildydamas Prašymo nustatyti PSD valstybės lėšomis laikotarpį formą (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 2 priedas);

 

tais atvejais, kai anksčiau nustatytą vieno iš tėvų (įtėvių) privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį prašoma nutraukti – teismo sprendimą arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad vienas iš vaiko (-ų) tėvų (įtėvių) vaiko (-ų) neaugina.

 

PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi įvertinant vaikų skaičių ir amžių pagal prašyme nurodytus duomenis – nuo prašyme nurodytos datos arba nuo vaiko gimimo datos iki jam sukaks 8 metai (jei auginamas vienas vaikas) arba iki antro (priešpaskutinio) nepilnamečio vaiko pilnametystės (jei auginami du ir daugiau nepilnamečių vaikų)
3.vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis

pateikia globojamojo asmens (-ų) tapatybę patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius draudžiamojo pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius

 

PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi įvertinant vaikų skaičių ir amžių pagal globėjo (rūpintojo) pateikto dokumento duomenis – nuo vaiko globos (rūpybos) nustatymo datos iki globojamajam vaikui sukaks 8 metai (jei globojamas vienas vaikas) arba nuo globos (rūpybos) nustatymo datos iki antro globojamo vaiko pilnametystės (jei globojami du ir daugiau nepilnamečių vaikų), bet ne ilgiau, nei teisės aktais nustatyta atitinkamų vaikų globa (rūpyba). Laikinos globos (rūpybos) atveju nustatomas 2 (dvejų) metų PSD galiojimo laikotarpis nuo sprendimo dėl globos (rūpybos) paskyrimo (patvirtinimo) priėmimo datos (arba nuo PSD laikotarpio pratęsimo datos, jei draudžiamasis dėl draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)
4.Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, studijuojantys ES valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas ir pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomispateikia dokumentą, patvirtinantį, kad jie studijuoja ES valstybės narės aukštojoje mokykloje (turi būti nurodyta studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos datos)PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – nuo dokumente nurodytos studijų (studijų dalies) pradžios datos iki einamųjų mokslo metų studijų (studijų dalies) pabaigos datos arba iki einamųjų mokslo metų pabaigos datos (jei studijų arba studijų dalies pabaigos data dokumente nenurodyta)
5.šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomispateikia slaugomo asmens (savo vaiko) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį laikotarpį, kuriam yra nustatytas slaugomo asmens neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikisPSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – laikotarpio, kuriam yra nustatytas slaugomo asmens (vaiko) neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis, pradžios ir pabaigos datas. Jei šio laikotarpio pabaigos data pateiktame dokumente nenurodoma, PSD galiojimo laikotarpis pirmą kartą nustatomas iki slaugomo vaiko pilnametystės arba 5 (penkeriems) metams nuo neįgalumo (nedarbingumo) lygio arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo datos (arba nuo PSD laikotarpio pratęsimo datos, jei draudžiamasis dėl draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)
6.draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, nustatyta tvarka paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia)pateikia slaugomo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį jo pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius, taip pat dokumentą, patvirtinantį laikotarpį, kuriam yra nustatytas slaugomo asmens neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikisPSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateiktų dokumentų duomenis – nuo globėjų (rūpintojų) paskyrimo datos iki šios globos (rūpybos) pabaigos datos, jeigu ji nurodyta globos (rūpybos) skyrimo dokumentuose. Tais atvejais, kai dokumente globos (rūpybos) laikotarpis nenurodomas arba nurodomas neterminuotas laikotarpis, nustatomas 5 (penkerių) metų PSD galiojimo laikotarpis nuo sprendimo dėl globos (rūpybos) paskyrimo priėmimo datos (arba nuo PSD laikotarpio pratęsimo datos, jei draudžiamasis globėjas ar rūpintojas dėl draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)
7.draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą ir pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomispateikia dokumentą, patvirtinantį atitinkamo teisinio statuso galiojimo laikotarpį (savivaldybės administracijos išduotą Nepriklausomybės gynėjų ir nukentėjusių asmenų pažymėjimą)PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – nuo teisinio statuso įgijimo datos iki sukaks senatvės pensijos amžius
8.užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikojepateikia dokumentą, patvirtinantį prieglobsčio prašytojo statusądraudimo galiojimo laikotarpiai, kai už jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – prieglobsčio prašytojo statuso įgijimo ir jo netekimo datas. Jei užsieniečio pateiktame dokumente prieglobsčio prašytojo statuso galiojimo pradžios ir (arba) pabaigos datos nenurodomos, nustatomas 3 (trijų) mėnesių draudimo galiojimo laikotarpis, skaičiuojant nuo pateikto dokumento išdavimo datos arba nuo užsieniečio prašymo suteikti prieglobstį pateikimo datos
9.nelydimi nepilnamečiai užsieniečiaiasmens duomenis kartu su duomenimis apie suteikto teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datas pateikia nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai, įstaigos ar tarnybos, nustačiusios Lietuvos Respublikoje esantį nelydimą nepilnametį užsienietįPSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datas arba iki jų pilnametystės (jei teisinis statusas nustatytas neterminuotam laikotarpiui)
10.leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra užsiregistravę Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiaipateikia savo ir nepilnamečių savo šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (leidimus laikinai gyventi)PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal Užimtumo tarnybos suteikto bedarbio statuso įgijimo ir netekimo datas.

 

PSD apdraustų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., pirmosios pakopos studijas) užbaigia vasaros laikotarpiu, nenutraukdami studijų keičia mokslo kryptį, mokslo ar studijų įstaigą, tuo pačiu vasaros laikotarpiu po pirmosios pakopos studijų baigimo stoja į antrosios pakopos studijas ir pan., PSD valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos, t. y. iki rugpjūčio 31 dienos.
 
PSD apdraustų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., antros pakopos kursą) užbaigia žiemos laikotarpiu, nenutraukiant studijų atideda diplomo ginimą, dėl ko jų studento statusas pratęsiamas dar vienam semestrui, PSD valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki mokslo arba studijų baigimo mėnesio pabaigos.
 
PSD valstybės lėšomis apdraustų moksleivių ir studentų, nutraukiančių savo mokslą arba studijas, PSD galiojimas baigiasi mokslo arba studijų nutraukimo mėnesio paskutinę dieną.
 
Pasibaigus PSD galiojimo laikotarpiui, draudžiamasis (pvz., asmuo, kurio gydymas tęsiamas) turi teisę papildomai dar vieną mėnesį gauti Sveikatos draudimo įstatyme nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, už kuriuos mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – Sveikatos draudimo įstatyme nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones). Šis papildomas mėnuo prasideda iškart po to, kai pasibaigia draudiminis mėnuo, už kurį PSD įmoka yra sumokėta.
 
Tai, kad valstybė garantuoja draudžiamiesiems papildomą mėnesį, per kurį jie gali gauti Sveikatos draudimo įstatyme nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, neatleidžia nuo prievolės sumokėti už šį mėnesį nustatyto dydžio PSD įmoką. Sumokėjus PSD įmoką iki atitinkamo papildomo mėnesio paskutinės dienos, šis mėnuo tampa draudiminiu.
 
Draudžiamieji, neturintys teisės dar vieną mėnesį gauti Sveikatos draudimo įstatyme nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, todėl papildomas mėnuo jiems nenustatomas:
 
  • privalomojo karo tarnybos kariai;
  • privalomojo karo tarnybos kariai, kurie, paskelbus mobilizaciją, buvo pašaukti į karinius mokymus;
  • draudžiamieji, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės;
  • nuolat gyvenantys Lietuvoje Rusijos Federacijos kariškiai pensininkai ir jų šeimos nariai, turintys teisę į kompensuojamąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikoje;
  • užsieniečiai, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;
  • draudžiamieji, kuriems Sveikatos draudimo įstatymas taikomas vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais;
  • užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje;
  • leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra užsiregistravę Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai.

 

Informacija parengta remiantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1K-112  „Dėl Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Atnaujinta: 2020-10-13