Apie privalomąjį sveikatos draudimą
Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – tai valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, kuri Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuoja, kad įvykus draudiminiam įvykiui, PSD draudžiamiems asmenims bus suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos ir kompensuotos suteiktų paslaugų, vaistų bei medicinos pagalbos priemonių išlaidos.
 
PSD garantuoja, kad draudžiamajam reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, bus suteiktos tik jam įgijus apdraustojo statusą. Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka mokamos arba jis pats moka nustatyto dydžio PSD įmokas.
 
PSD fondo pajamas sudaro:
 
  • apdraustųjų sumokėtos arba už juos mokamos PSD įmokos;
  • valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis;
  • valstybės biudžeto asignavimai ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidoms apmokėti;
  • iš sveikatos priežiūros įstaigų ar vaistinių išieškotos ar jų grąžintos lėšos už neteisėtai suteiktas ar apmokėtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neteisėtai išrašytus, išduotus ar apmokėtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones;
  • įstatymų nustatyta tvarka iš fizinių ir juridinių asmenų išieškotos lėšos už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai, kai jam suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos PSDF biudžeto lėšomis.

 

PSD vykdo Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos.​
 
49314054178_e2e6200f4f_o.png 
Šį infografiką galite atsisiųsti iš čia.
Atnaujinta: 2020-08-06