Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Privalomasis sveikatos draudimas > Apie privalomąjį sveikatos draudimą
Apie privalomąjį sveikatos draudimą

Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

Privalomasis sveikatos draudimas garantuoja, kad draudžiamiesiems reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bus suteiktos tik draudžiamajam įgijus apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą. Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka mokamos arba jis pats moka nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamas sudaro:

  • apdraustųjų sumokėtos arba už juos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
  • valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis;
  • valstybės biudžeto asignavimai ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidoms apmokėti;
  • iš sveikatos priežiūros įstaigų ar vaistinių išieškotos ar jų grąžintos lėšos už neteisėtai suteiktas ar apmokėtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neteisėtai išrašytus, išduotus ar apmokėtus vaistus ir medicinos pagalbos priemones;
  • įstatymų nustatyta tvarka iš fizinių ir juridinių asmenų išieškotos lėšos už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai, kai jam suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos.

Atnaujinta: 2018-07-26