Teisės aktų projektai

​Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5d235fa229b911eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5504e89e-d852-4aa2-8b68-c93ba45995fb

​Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/856db46029b911eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=5504e89e-d852-4aa2-8b68-c93ba45995fb

​Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 „Dėl Ortodontinių aparatų skyrimo ir kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/80264dc229b711eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5504e89e-d852-4aa2-8b68-c93ba45995fb

​Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui pasirašyti teikiamų įsakymų projektų aiškinamasis raštas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a6b9dfe029b911eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5504e89e-d852-4aa2-8b68-c93ba45995fb
​Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/cfc7368029b911eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=5504e89e-d852-4aa2-8b68-c93ba45995fb

​Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/31549572258f11eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b6373703-cc1c-4bac-8f67-47b9427da01e

 

 

Atnaujinta: 2020-11-26