Sutartys su gydymo įstaigomis

1. Įstaiga, pageidaujanti sudaryti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis su viena ar keliomis teritorinėmis kasomis , pateikia vieną prašymą.

 

2. Užpildytas ir išsaugotas kompiuteryje dokumentų paketas: Priedas Nr. 1– prašymas. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc)), Priedas Nr. 2 – siūlomų teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas bei kiti dokumentai sutarčiai sudaryti (Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.V-1051 patvirtinto Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo aprašo 3 punktas)  siunčiami el. paštu:   prasymaiTLKsutarciai@vlk.lt

 

Formos atsisiuntimui Prašymo forma (Priedas Nr.1) ir siūlomų teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas (Priedas Nr.2 )

 

Prašymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu  naudojant įstaigos dokumentų valdymo sistemą, kuri leidžia pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu arba naudojant  Signa Web paslaugą arba naudojant Elektroninių valdžios vartų priemones (laikinai pasirašyti nepavyks).

 

3.    Užpildyti ir pateikti prašymą galima pasinaudojus šiuo programiniu paketu

Atnaujinta: 2021-01-04