Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Medicinos priemonių nuoma > Aktualijos > Dėl paraiškos sudaryti sutartį dėl ambulatorinio gydymo deguonimi priemonių nuomos išlaidų kompensavimo, pateikimo
Dėl paraiškos sudaryti sutartį dėl ambulatorinio gydymo deguonimi priemonių nuomos išlaidų kompensavimo, pateikimo

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) primena, kad vadovaujantis Ambulatorinio gydymo deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais skyrimo ir šių medicinos priemonių (prietaisų) nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-875  „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais skyrimo ir šių medicinos priemonių (prietaisų)  nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2018 balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-515 redakcija), kiekvienais metais pasirašomos sutartys su ambulatorinio gydymo deguonimi priemones išduodančiomis įmonėmis.

Jeigu pageidaujate sudaryti 2020 m. sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo ambulatorinio gydymo deguonimi priemonėmis, turite VLK iki 2019 m rugsėjo 15 d. pateikti užpildytą 2018 m. birželio 18 d. VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-186 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo tipinės formos patvirtinimo" patvirtintą paraiškos sudaryti sutartį dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo formą, kuri skelbiama teisės aktų registre adresu

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5120a20730111e8ae2bfd1913d66d57.

 

Kartu prašome atsiųsti  ir šiuos dokumentus:

  1. Europos Bendrijos (EB) notifikuotos įstaigos išduotą medicinos prietaiso atitikties sertifikatą arba Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pažymą dėl pranešimo (notifikavimo) apie tiekiamus į Lietuvos rinką medicinos prietaisus įregistravimą (kopiją);
  2. Laisvos formos deklaraciją, kad įmonė tieks medicininį deguonį, kurio koncentracija ne mažesnė kaip 93±3 proc. ir užtikrins gydymo deguonimi priemonių išdavimą 2020 m. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  3. Tiekiamų į rinką gydymo deguonimi priemonių sąrašą, nurodant gamintojus, jų klasifikavimą, charakteristiką ir naudojimosi instrukciją lietuvių kalba.

 

VLK, gavusi Jūsų pateiktus dokumentus, parengs 2020 m. sutarties projektą ir pateiks pasirašyti iki š. m. gruodžio 23 d.

 

Atnaujinta: 2019-07-17