Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Medicinos priemonių nuoma > Infuzinių pompų nuomos išlaidų kompensavimas
Infuzinių pompų nuomos išlaidų kompensavimas

 

Vadovaujantis Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 (toliau – Aprašas), 14 punktu, išorinės automatinės infuzinės pompos ilgalaikei opioidinių analgetikų infuzijai atlikti su užrakinimo funkcija (apsauga nuo paciento savavališko vaistų dozės reguliavimo) (toliau – infuzinė pompa) įrašytos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo".

 

Infuzinės pompos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, kuriems yra diagnozuoti navikai (C00-D48), nuolatinei stipraus ar nepakeliamo lėtinio skausmo kontrolei užtikrinti, kai geriamaisiais arba transderminiais stipriais opioidiniais analgetikais nepavyksta užtikrinti adekvačios šio skausmo kontrolės (toliau – pacientai), nuomos išlaidos kompensuojamos tokia tvarka:

 

1. Gydymas infuzinės pompa skiriamas tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumo sprendimu. Gydytojų konsiliumo sprendimas turi būti patvirtintas ne mažiau kaip trijų gydytojų parašais, vienas iš kurių turi būti gydytojo onkologo (radioterapeuto ar chemoterapeuto) arba gydytojo vaikų onkologo hematologo, apdraustajam, kuriam įstatytas ilgalaikio naudojimo kateteris skausmą malšinančių vaistų infuzijai atlikti (toliau – ilgalaikio naudojimo kateteris).

2. Infuzinėmis pompomis pacientus aprūpina įmonės, pasirašiusios sutartis su VLK (šių įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt), tad pacientas su gydytojų konsiliumo sprendimu turi apsilankyti vienoje iš įmonių sudariusių sutartį dėl infuzinių pompų nuomos. 

3. Įmonė pateikia paciento prašymą ir konsiliumo išvadą per Medicinos priemonių (prietaisų) nuomos posistemį (toliau – MPN posistemis) VLK.

4. VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius įmonės prašymą išnagrinėja ir atitinkamą sprendimą priima per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išnagrinėję prašymą šio skyriaus darbuotojai per MPN posistemį prašymą patvirtina arba anuliuoja, jeigu pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų.

5. Įmonė sudaro sutartį su pacientu.

6. Sudariusi sutartį su pacientu įmonė į MPN posistemį įveda nuomojamos nuskausminimo pompos modelį ir serijos numerį ir įkelia perdavimo–priėmimo aktą.

7. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui įmonė VLK per EVIS MPN posistemį pateikia sąskaitas už praeitą mėnesį, aptarnautus pacientus ir gauna apmokėjimą.

 

Sutartys su įmonėmis

 Teisės aktai, reglamentuojantys infuzinių pompų nuomos išlaidų kompensavimą

 Teisės aktų projektai

 Archyvas

 

Atnaujinta: 2020-04-23