Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Kompensuojamieji vaistai > Informacija apie kainynų rengimą > 2019 m. III ketvirčio kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projektas
2019 m. III ketvirčio kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projektas

2019 m. III ketvirčio kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projektas (I etapas)

 

Informuojame, kad Kainyno projekte:

*geltonai nuspalvintose eilutėse esantiems vaistams galima teikti pakoreguotas paraiškas. Paraiškų teikimo terminai ir turinys turi atitikti teisės aktų** nustatytus reikalavimus;

 

- pareiškėjai, kurių vaistiniai preparatai yra priskiriami vieno tiekėjo vaistinių preparatų ar biologinių ar panašių biologinių vaistinių preparatų grupei, gali tikslinti paraiškas arba mažinti kainą pranešdami VLK apie siūlomos taikyti nuolaidos GLT per VLK nuolaidų klasifikatorių dydį, iki gegužės 15 d.;

 

- pareiškėjai, kurių generiniai vaistiniai preparatai pirmą kartą įrašomi į grupę, kurią sudarė vieno tiekėjo negeneriniai vaistiniai preparatai, gali tikslinti paraiškas iki gegužės 15 d.;

- pareiškėjai, kurių vaistiniai preparatai yra priskiriami dviejų tiekėjų vaistinių preparatų grupei, gali tikslinti paraiškas iki gegužės 15 d.;

- pareiškėjai, kurių vaistiniai preparatai yra priskiriami vaistinių preparatų grupei, kurias sudaro trijų ir daugiau tiekėjų to paties bendrinio pavadinimo vaistiniai preparatai, gali tikslinti paraiškas iki gegužės 15 d.;

 

- pareiškėjai, kurių vaistiniai preparatai yra priskiriami sudėtinių vaistinių preparatų grupei, gali tikslinti paraiškas iki gegužės 15 d. Jei patikslinus paraiškas dviejų tiekėjų vaistinių preparatų grupėje pasikeičia sudėtinį vaistinį preparatą sudarančios veikliosios medžiagos bazinė kaina, VLK ne vėliau kaip gegužės 16 d. paraiškoje nurodytu el. paštu išsiunčia pareiškėjams, kurių sudėtinius vaistinius preparatus sudaro veiklioji medžiaga, kurios bazinė kaina pasikeitė, pranešimus pakartotinai patikslinti paraiškas. Šie pareiškėjai gali tikslinti paraiškas ne ilgiau kaip 5 dienas nuo VLK pranešimo gavimo dienos.

 

*pilkai nuspalvintose eilutėse esantiems vaistams pakoreguotų paraiškų teikti nebegalima, šie vaistai bus išbraukti iš Kainyno projekto;

 

*baltai nuspalvintose eilutėse esantiems vaistams paraiškų teikti tai pat negalima.

 

*informacija apie dviejų tiekėjų vaistus bus išsiųsta el. laiškais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo" 16.3. papunktyje nustatyta tvarka.

 

Taip pat informuojame, kad kompensuojamųjų vaistų pardavimus pagal INN, stiprumą ir nedalomų veikliosios medžiagos vienetų skaičių galite rasti čia:

http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/kompensuojamieji-vaistai/Statistika

 

** Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (su pakeitimais).

 

Kainyno projektą galite rasti čia

Atnaujinta: 2019-04-25