Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Ortopedijos techninės priemonės > Aktualijos ir statistiniai duomenys > Priminimas ortopedijos įmonėms dėl duomenų apie sąnaudas pateikimo
Priminimas ortopedijos įmonėms dėl duomenų apie sąnaudas pateikimo

Primename, kad Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)  vykdo ortopedijos techninių priemonių (toliau – OTP) bazinių kainų nustatymo procedūrą. Vadovaujantis Susitikimo dėl duomenų apie ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo sąnaudas pateikimo 2019 m. vasario 25 d. protokolu Nr. 7K-161 ortopedijos įmonės duomenų apie sąnaudas formas VLK  turi pateikti iki 2019 m. balandžio 1 d.

OTP bazinės kainos skaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, užsienio valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, su VLK sudariusių sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, (toliau – ortopedijos įmonė) duomenis, nurodytus šiose jų pildomose formose: Ortopedijos techninių priemonių gamybos ir (ar) pritaikymo sąnaudų suvestinės formoje, Detalizuotų duomenų apie ortopedijos techninių priemonių gamybai ir pritaikymui naudojamų medžiagų (žaliavų) sąnaudas lentelės formoje bei Detalizuotų duomenų apie ortopedijos techninių priemonių gamybos ir (ar) pritaikymo sąnaudas, tenkančias darbo užmokesčiui, lentelės formoje (toliau kartu ‒ duomenų apie sąnaudas formos).

Vadovaujantis Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-1203 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 17 punkto nuostatomis, ne rečiau kaip kas trejus metus perskaičiuojamos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą įrašytų ortopedijos techninių priemonių bazinės kainos.

Atnaujinta: 2019-03-01