Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Medicinos priemonių nuoma > Deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai
Deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai

Trumpai apie gydymą deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais

Gydymas deguonimi – lėtinio kvėpavimo nepakankamumo, žymimo kodu J 96.1 arba kodu J 96.9 pagal TLK-10-AM, gydymo būdas, kai skiriama didesnės koncentracijos deguonies, palyginti su jo koncentracija ore;
 
Deguonies aparatas – tai medicinos pagalbos priemonė, skiriama kvėpavimo nepakankamumui gydytii (deguonies koncentratoriai, suspausto deguonies cilindrai, suskystinto deguonies rezervuarai);
 
Dirbtinė plaučių ventiliacija (toliau – DPV) – gydymo būdas, kai, naudojant specialias medicinos priemones, į plaučius įpučiamas oras ir užtikrinama ventiliacinė plaučių funkcija;
 
DPV aparatas – medicinos priemonė, skirta DPV atlikti;
 
Invazinės DPV aparatas – medicinos priemonė, skirta plaučiams ventiliuoti per intubacinį ar tracheostominį vamzdelį, apeinant viršutinius kvėpavimo takus;
 
Neinvazinės DPV aparatas – medicinos priemonė, skirta plaučiams ventiliuoti per natūralius oro patekimo į plaučius kanalus – burną ar nosį, naudojant kvėpavimo kaukes arba kaniules;
 
Nešiojamasis gyvybinių funkcijų stebėjimo aparatas (toliau – gyvybinių funkcijų stebėjimo aparatas) – nešiojamoji medicinos priemonė, kuri gali būti skiriama gydytojų konsiliumo sprendimu kartu su invazinės DPV aparatu, jei dėl paciento sveikatos būklės turi būti stebimos jo gyvybinės funkcijos.
 
Ar būtina pacientui skirti gydymą deguonies aparatais, nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti bent vienas gydytojas pulmonologas, įvertinęs pacientui taikytą kvėpavimo nepakankamumo ir gretutinių ligų gydymą bei skiriamo vartoti koncentruoto deguonies srauto kiekį ir vartojimo trukmę.
 
Dėl gydymo skyrimo DPV aparatais (toliau – gydymas DPV aparatais) sprendžia III lygio pulmonologijos ir (ar) reanimacijos paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame dalyvauja bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas.
 
Gydymas deguonies ir (ar) DPV aparatais (-u) skiriamas diagnozavus ligas, kuriomis sergant pasireiškia lėtinis kvėpavimo nepakankamumas.
 
Gydymas deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais organizuojamas per įmones, sudariusias sutartis su Valstybine ligonių kasa dėl šių priemonių išdavimo.
 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra nustatytos mėnesio deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų nuomos bazinės kainos:
 
-vieno mėnesio deguonies aparato nuomos bazinė kaina – 47,85 euro, vienos dienos šios medicinos priemonės (prietaiso) nuomos bazinė kaina – 1,59 euro;
- vieno mėnesio neinvazinės dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato nuomos bazinė kaina – 150,00 eurų, vienos dienos šios medicinos priemonės (prietaiso) nuomos bazinė kaina – 5,00 eurai;
- vieno mėnesio invazinės dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato nuomos bazinė kaina – 464,00 eurai, vienos dienos šios medicinos priemonės (prietaiso) nuomos bazinė kaina – 15,46 euro;
- vieno mėnesio nešiojamojo gyvybinių funkcijų stebėjimo aparato nuomos bazinė kaina – 85,00 eurai, vienos dienos šios medicinos priemonės (prietaiso) nuomos bazinė kaina – 2,83 euro.
 
Pacientas ir jį gydantis gydytojas (šeimos gydytojas arba stacionare apdraustąjį gydantis gydytojas) užpildo nustatytos formos prašymą VLK. Prie prašymo prideda dokumento, kuriame pateikiami naujausi arterinio kraujo tyrimų rezultatai, kopiją bei gydytojų konsiliumo išvadų arba stacionaro medicinos dokumentų išrašo, kuriuose nurodomas pacientui skiriamo vartoti deguonies srauto kiekis, jo vartojimo trukmė ir (ar) DPV taikymo būdas bei trukmė ir, jei reikia, gyvybinių funkcijų stebėjimo aparato skyrimas, kopiją. Užpildytas prašymas tvirtinamas ASPĮ vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei spaudu.
 
Prašyme nurodomi paciento duomenys. Dalyje „Gydytojų išvados" turi būti nurodyta:
 
1. klinikinė diagnozės, pagal kurią skiriamas gydymas deguonies ir (ar) DPV aparatais (-u), nustatymo data ir kodas pagal TLK-10-AM;
2. diagnostinių tyrimų rezultatai, patvirtinantys ligą ir šių tyrimų atlikimo data;
3. ambulatorinio gydymo deguonimi skyrimas, nurodant skiriamo vartoti deguonies srauto kiekį litrais per minutę, jo vartojimo trukmę ir (ar) DPV trukmę valandomis per parą, DPV taikymo būdą bei, jei reikia, gyvybinių funkcijų stebėjimo aparato skyrimą.
 

Prašymas kompensuoti deguonies ir (ar) dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų (-o) nuomos išlaidas (formos pavyzdys).

 
Apdraustasis, gavęs VLK garantinį raštą dėl deguonies ar dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų nuomos išlaidų kompensavimo, turi teisę kreiptis į bet kurią pasirinktą įmonę dėl sutarties sudarymo ir šių priemonių išdavimo garantiniame rašte nurodytu laikotarpiu.
 

 Teisės aktų projektai

 Deguonies aparatus išduodančių įmonių sąrašas

 Dirbtinės plaučių ventiliacijos ir gyvybinių funkcijų stebėjimo aparatus     išduodančių įmonių sąrašas

 Teisės aktai ir kiti dokumentai

 Gydymo deguonimi aktualijos

 Aktualijos

Atnaujinta: 2020-07-28