Svarbi informacija apie Brexit
Ką reikia žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą po Brexit?
 
Jungtinei Karalystei (JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos (ES), daugeliui į JK vykstančių  ar toje šalyje gyvenančių mūsų tautiečių, kaip ir Lietuvoje likusių jų artimųjų, kyla klausimų dėl sveikatos paslaugų apmokėjimo.
 
Informuojame, kad 2020 m. pačioje pabaigoje ES ir JK susitarė dėl ateities santykius reguliuosiančio partnerystės susitarimo. ES ir JK partnerystės susitarimas suteikia ilgai laukto aiškumo visiems, kurių kasdienis gyvenimas susijęs su JK – tiek verslo bendruomenei, tiek visiems Lietuvos piliečiams, ketinantiems vykti į JK. Šiame susitarime aptariami ir būtinosios medicinos pagalbos išlaidų apmokėjimo klausimai.
 
Ką svarbu žinoti JK gyvenantiems ar viešintiems lietuviams apie sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą?
 
Susitarime nustatyta, kad 15 metų nuo susitarimo įsigaliojimo dienos JK galios šios asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo taisyklės:
 
  • privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje apdrausti asmenys galės JK teritorijoje naudotis teritorinių ligonių kasų išduotomis Europos sveikatos draudimo kortelėmis ar jas pakeičiančiais sertifikatais. Šių dokumentų pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmokės JK Nacionalinės sveikatos tarnybos (angl. National Health Service; NHS) teritoriniai padaliniai vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, o vėliau Valstybinė ligonių kasa kompensuos jų išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

 

  • prireikus, privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje apdrausti asmenys galės būti siunčiami gauti planinių sveikatos priežiūros paslaugų į |JK Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Valstybinės ligonių kasos išduoto dokumento S2 pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmokės JK NHS teritoriniai padaliniai vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, o vėliau Valstybinė ligonių kasa kompensuos jų išlaidas PSDF biudžeto lėšomis.

 

  • Į JK gyventi persikelsiantys asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą valstybinio socialinio draudimo pensiją arba kelių ES šalių įstatymų nustatytas pensijas, jei jų Lietuvoje įgytas stažas yra didžiausias ir jeigu jie neturi teisės gauti pensijos pagal JK įstatymus, galės teritorinėje kasoje gauti dokumentą S1. Dokumentą S1 užregistravus JK NHS teritoriniame padalinyje, jie galės gauti visą  sveikatos priežiūrą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip JK pensininkai. Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmokės JK NHS teritoriniai padaliniai vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, o vėliau Valstybinė ligonių kasa kompensuos jų išlaidas PSDF biudžeto lėšomis.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys apmokėję JK suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas, turės teisę į šių išlaidų kompensaciją pagal JK galiojančias šių paslaugų kainas ar Lietuvos Respublikoje galiojančias atitinkamų paslaugų kainas (plačiau apie būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimą skaitykite čia.
 
Tuo metu JK suteiktų tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų (be išankstinio leidimo gautų planinių medicinos paslaugų) išlaidos nebus kompensuojamos. Teisė į tokių išlaidų kompensaciją garantuojama tik, jei tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos suteiktos ES ar Europos ekonominės erdvės šalyse.
 
Iki 2021-01-01 į JK persikėlę gyventi Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys, pavyzdžiui, pensininkai, turintys  teritorinių ligonių kasų išduotą dokumentą S1, turės teisę į sveikatos priežiūrą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir JK piliečiai. Tuo metu į Lietuvą persikėlę gyventi JK apdraustieji, užregistravę NHS teritorinio padalinio išduotą dokumentą S1 Lietuvos teritorinėje ligonių kasoje, turės teisę į PSDF biudžeto lėšomis apmokamą sveikatos priežiūrą Lietuvoje.
 
Ką reikia žinoti JK studijuojantiems studentams iš Lietuvos?
 
JK aukštosiose mokyklose studijuojantys lietuviai (įstoję iki 2020 m. gruodžio 31 d.) ir toliau bus laikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje valstybės lėšomis. Šie asmenys JK turės teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas teritorinių ligonių kasų išduodamos ESDK pagrindu. Jei studentai šios kortelės neturi, gali prisijungę prie ligonių kasų informacinės sistemos ir, patvirtinę savo tapatybę, „Elektroninių valdžios vartų“ portale užpildyti prašymą išduoti ESDK pakeičiantį sertifikatą bei išsisaugoti jį savo mobiliajame įrenginyje.
 
Ką žinoti planuojantiems iš JK grįžti į Lietuvą?
 
Iš JK į Lietuvą gyventi grįžę Lietuvos piliečiai turės deklaruoti gyvenamąją vietą, vėl tapti nuolatiniais Lietuvos Respublikos gyventojais ir dalyvauti Privalomojo sveikatos draudimo sistemoje. Tai reiškia, kad jie privalės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba, jei priklausys įstatymu nustatytai socialiai pažeidžiamų asmenų grupei, jie bus draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
 
Kokios JK apdraustųjų teisės gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ES šalyse po Brexit?
 
ES ir JK susitarė, kad 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigus pereinamajam JK išstojimo iš ES laikotarpiui ES šalyse viešintys visi JK apdraustieji ir toliau turės teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas JK išduotų ESDK pagrindu. Tokių paslaugų išlaidas gydymo įstaigoms apmokės Lietuvos ligonių kasos, o NHS jas kompensuos.
 
Svarbu: 2020 m.  pabaigoje JK pradėjo išdavinėti naujo pavyzdžio ESDK. Todėl į Lietuvos gydymo įstaigas gali kreiptis tiek įprastines ESDK turintys JK apdraustieji, tiek naujo pavyzdžio korteles.
 
Kokie svarbiausi naujo pavyzdžio JK ESDK skiriamieji požymiai?
 
I tipo JK ESDK kortelės, išduodamos asmenims, kuriems taikomas JK ir ES susitarimas, privalomieji požymiai:

 

1) kortelės viršutiniame dešiniajame kampe yra holograma;
2) raidės CRA (Citizens' Rights Agreement) nurodytos kortelės viršuje;
3) raidėmis CRA pasibaigia kortelės 6 langelyje „Personal Identification Number"  nurodytas asmens identifikacinis numeris.
 
I tipo JK ESDK pagrindinės pusės pavyzdys:
 
1.png


I tipo JK ESDK antrosios pusės pavyzdys:

2.png

 
II tipo JK ESDK, kuri išduodama tik studentams, studijuojantiems konkrečioje ES šalyje, požymiai:
 
1) kortelės viršutiniame dešiniajame kampe yra holograma;
2) raidės CRA (Citizens' Rights Agreement) nurodytos kortelės viršuje;
3) konkrečios ES valstybės dviženkliu kodu pasibaigia kortelės 6 langelyje „Personal Identification Number“ nurodytas asmens identifikacinis numeris. Lietuvoje galios II pavyzdžio JK ESDK, kurios 6 langelyje nurodyto asmens identifikacinio numeris pasibaigia raidėmis LT.

 

Studento, studijuojančio Prancūzijoje, II tipo kortelės pavyzdys:
3.png 
 
II tipo JK ESDK antrosios pusės pavyzdys:
 
4.png 
 
Kaip elgtis, jei būtinosios medicinos pagalbos prireikė asmeniui, neturinčiam JK ESDK?
 
Asmenys, kurie išvyko iš JK neturėdami šios šalies išduotos ESDK, turėtų kreiptis į NHS paslaugų skyrių (angl. Business Services Authority – NHSBSA) dėl sertifikato, patvirtinančio teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą ES šalyje (toliau – sertifikatas).  Gydymo įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas JK apdraustajam, dėl sertifikato gavimo gali prašyti teritorinių ligonių kasų tarpininkavimo arba paraginti ESDK neturinčius asmenis patiems kreiptis į NHSBSA.
 
Rūpimus klausimus ligonių kasoms galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio: +370 5 232 2222.​
Atnaujinta: 2021-01-06