Svarbi informacija apie Brexit

Ką reikia žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą po „Brexit"?

 

Jungtinei Karalystei (JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos (ES), daugeliui į JK vykstančių  ar toje šalyje gyvenančių mūsų tautiečių, kaip ir Lietuvoje likusių jų artimųjų, kyla klausimų dėl sveikatos paslaugų apmokėjimo.

 

Informuojame, kad ES ir JK susitarė dėl pereinamojo laikotarpio, kuris baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. Šis laikotarpis, skirtas ES ir JK susitarti dėl naujų ateities santykių, kartu užtikrinant, kad piliečių teisės ir toliau bus apsaugotos.

 

Pereinamuoju laikotarpiu JK galios tos pačios taisyklės dėl būtinosios medicininės pagalbos paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Vienintelis pokytis – Lietuvos Respublikos apdraustieji nebegalės kreiptis dėl JK gautos tarpvalstybinės planinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo.

 

Atkreipiame dėmesį, kad pagal susitarimą, Lietuvos piliečiai, gyvenantys ir viešintys JK, ir JK piliečiai, esantys Lietuvoje, ir toliau turės teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas. Kaip ir iki šiol, ši pagalba bus  suteikta Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) turintiems žmonėms.

Šiuo laikotarpiu į JK persikėlę gyventi Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys, pavyzdžiui, pensininkai, turintys  teritorinių ligonių kasų išduotą dokumentą S1, turės teisę į sveikatos priežiūrą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir JK piliečiai. Tuo metu į Lietuvą persikėlę gyventi JK apdraustieji, užregistravę Nacionalinės sveikatos tarnybos (angl. National Health Service; NHS) teritorinio padalinio išduotą dokumentą S1 Lietuvos teritorinėje ligonių kasoje, turės teisę į PSDF biudžeto lėšomis apmokamą sveikatos priežiūrą Lietuvoje.

 

Atkreipiame dėmesį, kad po 2020 m. vasario 1 d. JK gautos tarpvalstybinės planinės sveikatos priežiūros išlaidos nekompensuojamos. Teisė į tokių išlaidų kompensaciją garantuojama tik, jei tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos suteiktos ES ar  Europos ekonominės erdvės šalyse.

 

Ką svarbu žinoti JK gyvenantiems ar viešintiems lietuviams apie būtinosios medicininės pagalbos paslaugų apmokėjimą?

 

Iki pereinamojo laikotarpio (2020 gruodžio 31 d.) pabaigos, Privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje apdrausti, tačiau JK gyvenantys ar viešintys asmenys gali gauti būtinosios medicininės pagalbos paslaugas teritorinių ligonių kasų išduotos ESDK pagrindu. Šių paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmokės NHS, o vėliau kompensuos Valstybinė ligonių kasa (VLK) PSDF lėšomis iki pereinamojo laikotarpio pabaigos

 

Svarbu žinoti, kad pagal JK išstojimo iš ES susitarimą, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (t. y. po 2020 m. gruodžio 31 d.), teisė į būtinąją medicinos pagalbą ir toliau bus užtikrinama tik tiems Lietuvos apdraustiesiems, kurie pereinamojo laikotarpio pabaigoje vieši JK (studijų, darbo, atostogų ar kitu tikslu), ir iki jų viešnagės pabaigos.

 

Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (po 2020 m. gruodžio 31 d.), Europos sveikatos draudimo kortelės JK teritorijoje nebegalios, todėl prireikus sveikatos priežiūros paslaugų reikės kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl pažymos, patvirtinančios teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, išdavimo.

 

Šiuo metu ES institucijose diskutuojama dėl JK skirtos pažymos, patvirtinsiančios asmenų teisę į būtinosios medicinos pagalbos paslaugas JK teritorijoje pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, šablono. Tikimasi, kad sprendimas bus priimtas 2020 m. gruodžio viduryje. Sprendžiant dėl tokios pažymos išdavimo bus vertinama, ar asmeniui taikomos susitarimo dėl JK išstojimo iš ES nuostatos (apsilankymo JK laikotarpis).

 

Ką žinoti JK studijuojantiems studentams iš Lietuvos?

 

JK aukštosiose mokyklose studijuojantys lietuviai ir toliau (pereinamuoju laikotarpiu) bus laikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje. Šie asmenys JK turės teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir po pereinamojo laikotarpio pabaigos, kol tęsis jų studijos JK. Kadangi pasibaigus pereinamajam laikotarpiui JK teritorijoje nebegalios teritorinių ligonių kasų išduodama ESDK, studentams bus išduodama teisę į būtinosios medicinos pagalbos paslaugas patvirtinsiančios pažyma. Šiuo metu ES institucijose diskutuojama dėl šios pažymos šablono.

 

Kas žinotina apie teisės į nemokamą sveikatos priežiūrą užtikrinimą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui?

 

Susitarime dėl JK išstojimo iš ES nustatomos kategorijos asmenų, kurie pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (t. y. po 2020 m. gruodžio 31 d.) ir toliau turės teisę  naudotis socialinės apsaugos sistemas koordinuojančiuose ES teisės aktuose įtvirtintomis garantijomis į nemokamą sveikatos priežiūrą.

 

Pagal susitarimą teisė gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (po 2020 m. gruodžio 31 d.) išlieka šiems asmenims:

 

  • JK ar ES valstybių piliečiams, kurie 2020 m. gruodžio 31 d. gyvena bet kurioje ES valstybėje ir gyvenamosios valstybės ligonių kasoje ar kitoje valstybinio sveikatos draudimo įstaigoje yra užregistravę JK išduotą dokumentą S1, patvirtinantį jų teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje valstybėje (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, gaunantys senatvės pensiją iš JK arba JK dirbantys pagal darbo sutartį asmenys, kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje);

     
  • ES valstybių piliečiams, kurie 2020 m. gruodžio 31 d. gyvena JK ir yra užregistravę gyvenamojoje šalyje ES valstybės kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą S1, patvirtinantį jų teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje valstybėje (pavyzdžiui, KJ gyventojai, gaunantys Lietuvos įstatymų nustatytą senatvės pensiją, arba Lietuvoje pagal darbo sutartį dirbantys, tačiau JK nuolat gyvenantys asmenys, užregistravę teritorinių ligonių kasų išduotą dokumentą S1 JK Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) teritoriniame padalinyje.

 

Svarbu: šių kategorijų asmenims socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų garantijos užtikrinamos tol, kol nepasikeičia šių asmenų situacija (jie nepersikelia gyventi į kitą  valstybę, nepraranda darbo, apdraustojo socialiniu draudimu statuso ar pan.).

 

Papildomai, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, teisę baigti JK pradėtą planinį gydymą turės ES šalių apdraustieji, kurie atvyko į JK gauti planinių sveikatos priežiūros paslaugų dokumento S2 pagrindu. Šia teise galės naudotis Lietuvos apdraustieji, kurie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu buvo išsiųsti į JK gauti planinių sveikatos priežiūros paslaugų dokumento S2 pagrindu iki pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui. Tokiam pacientui reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos iki jam taikomo gydymo ar jam išduoto dokumento S2 galiojimo pabaigos. Asmuo gydymo tikslais galės atvykti į JK ir iš jos išvykti, o paslaugų teikimo nepertraukiamumo reikalavimas šiuo atveju netaikomas.

 

Analogišką teisę tęsti reikiamą planinį gydymą Lietuvoje pasibaigus pereinamajam laikotarpiui turės ir JK apdraustieji, turintys galiojantį dokumentą S2;

 

ES šalių apdraustieji, pereinamojo laikotarpio pabaigoje viešintys JK (studijų, darbo, atostogų ar kitu tikslu), ir atvirkščiai, JK apdraustieji, būnantys bet kurioje ES valstybėje, turės teisę į nemokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas iki jų viešnagės pabaigos.

 

Ką žinoti planuojantiems iš JK grįžti į Lietuvą?

 

Iš JK į Lietuvą gyventi grįžę Lietuvos piliečiai turės deklaruoti gyvenamąją vietą, vėl tapti nuolatiniais Lietuvos Respublikos gyventojais ir dalyvauti Privalomojo sveikatos draudimo sistemoje. Tai reiškia, kad jie privalės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba, jei priklausys įstatymu nustatytai socialiai pažeidžiamų asmenų grupei, jie bus draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

 

Ar dar gali keistis šalių pozicijos dėl sveikatos draudimo?

 

Taip. VLK specialistai atkreipia dėmesį, kad šiuo metu vyksta ES ir JK derybos dėl ateities susitarimo. Derybų rezultatai turėtų paaiškėti iki šių metų pabaigos.

 

Kokios JK apdraustųjų teisės gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ES šalyse po Brexit?

 

Jungtinei Karalystei (JK) išstojus iš Europos Sąjungos (ES), šalys susitarė dėl pereinamojo laikotarpio, kuris baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. ES šalyse viešintys visi JK apdraustieji, gydymo įstaigai pateikę savo šalies kompetentingos įstaigos – Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK), turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių išlaidas apmokės JK NHS.

Svarbu: pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (po 2020 m. gruodžio 31 d.) JK įprastos ESDK nebegalios ES šalyse. Asmenims, kurie pagal JK išstojimo iš ES susitarimą toliau išlaiko teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas viešėdami ES šalyse, bus išduodamos naujo pavyzdžio JK ESDK (dviejų tipų).

Šias ESDK JK pradės išdavinėti jau 2020 m. lapkričio mėnesį. Kortelės įsigalios nuo jų išdavimo dienos.

 

Kokie svarbiausi naujo pavyzdžio JK ESDK skiriamieji požymiai?

 

I tipo JK ESDK kortelės, išduodamos asmenims, kuriems taikomas JK ir ES susitarimas, privalomieji požymiai:

 

1) kortelės viršutiniame dešiniajame kampe yra holograma;

2) raidės CRA (Citizens' Rights Agreement) nurodytos kortelės viršuje;

3) raidėmis CRA pasibaigia kortelės 6 langelyje „Personal Identification Number"  nurodytas asmens identifikacinis numeris.

I tipo JK ESDK pagrindinės pusės pavyzdys:

1.png


I tipo JK ESDK antrosios pusės pavyzdys:

2.png

II tipo JK ESDK, kuri išduodama tik studentams, studijuojantiems konkrečioje ES šalyje, požymiai:

 

1) kortelės viršutiniame dešiniajame kampe yra holograma;

2) raidės CRA (Citizens' Rights Agreement) nurodytos kortelės viršuje;

3) konkrečios ES valstybės dviženkliu kodu pasibaigia kortelės 6 langelyje „Personal Identification Number" nurodytas asmens identifikacinis numeris. Lietuvoje galios II pavyzdžio JK ESDK, kurios 6 langelyje nurodyto asmens identifikacinio numeris pasibaigia raidėmis LT.

 

Studento, studijuojančio Prancūzijoje, II tipo kortelės pavyzdys:

3.png 

II tipo JK ESDK antrosios pusės pavyzdys:

 

4.png 

Kaip elgtis, jei būtinosios medicinos pagalbos prireikė asmeniui, neturinčiam JK ESDK?

 

Asmenys, kurie išvyko iš JK neturėdami šios šalies išduotos ESDK, turėtų kreiptis į Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) paslaugų skyrių (angl. Business Services Authority – NHSBSA) dėl sertifikato, patvirtinančio teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą ES šalyje (toliau – sertifikatas).

 

Gydymo įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas JK apdraustajam, turėtų paraginti ESDK neturinčius arba, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (po 2020 m. gruodžio 31 d.), seno pavyzdžio ESDK turinčius asmenis patiems kreiptis į NHSBSA. Po pereinamojo laikotarpio pabaigos, sertifikatą siekiantys gauti JK apdraustieji privalės NHSBSA įrodyti, kad jiems taikomos JK išstojimo iš ES susitarimo nuostatos (pvz., pateikti skrydžio bilietų kopijas, įrodančias kad asmuo išvyko iš JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos).

 

 

Rūpimus klausimus ligonių kasoms galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio: +370 5 232 2222.

Atnaujinta: 2020-11-06