Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai > Apibendrinta informacija apie 1997-2016 m. PSDF biudžeto pajamas ir išlaidas
Apibendrinta informacija apie 1997-2016 m. PSDF biudžeto pajamas ir išlaidas

   PSDF biudžeto pajamos

PSDF biudžeto pajamų planas ir faktas

PSDF biudžeto pajamų struktūra

PSDF biudžeto pajamos su lėšų likučiu

01 Privalomojo sveikatos draudimo įmokos pagal administratorių

03 LR valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai

Metinė įmoka už valstybės lėšomis draudžiamą asmenį

04 Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos

05 Savanoriškos asmenų įmokos

06 Išieškomos ar grąžinamos lėšos už PSDF biudžetui padarytą žalą

 

   PSDF biudžeto išlaidos

PSDF biudžeto išlaidų planas ir faktas

PSDF biudžeto kasinių išlaidų struktūra

Kasinės išlaidos 01 Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

Kasinės išlaidos 02 Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms

Kasinės išlaidos 03 Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

Kasinės išlaidos 04 Ortopedijos technikos priemonėms

Kasinės išlaidos 05 Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

Kasinės išlaidos Prevencinėms programoms

Kasinės išlaidos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams įgyvendinti

Kasinės išlaidos Dantų protezavimo paslaugoms kompensuoti

Kasinės išlaidos Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugoms

Kasinės išlaidos Skubiai konsultacinei sveikatos priežiūros pagalbai

Kasinės išlaidos Transplantacijos paslaugoms ir potencialiems donorams paruošti

Kasinės išlaidos Nacionalinės imunoprofilaktikos programos priemonėms finansuoti

Kasinės išlaidos Vaistų nuo tuberkuliozės įsigijimo išlaidoms kompensuoti

Kasinės išlaidos 06 Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms

Kasinės išlaidos 07 Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms, susidarančioms dėl PSD įmokų surinkimo ir pervedimo į PSDF, kompensuoti

Atnaujinta: 2019-10-22