Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Veikla > Veiklos sritys > Kompensuojamieji vaistai > Informacija apie kainynų rengimą > 2018 m. III ketvirčio kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projektas (I etapas)
2018 m. III ketvirčio kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projektas (I etapas)

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia III ketvirčio kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno atnaujintą projektą (toliau – Projektas). Patikslintas paraiškas ir nuolaidas geltonai nuspalvintose Projekto eilutėse esantiems vaistams tiekėjai gali teikti iki gegužės 30 d.

 

PROJEKTAS (atnaujintas 2018-05-24) (exel formatu)

 

Projekte:

*žaliai nuspalvintose grupėse buvo atlikti pakoregavimai;

*geltonai nuspalvintose eilutėse esantiems vaistams:

- pareiškėjai, kurių vaistiniai preparatai yra priskiriami vieno tiekėjo vaistinių preparatų ar biologinių ar panašių biologinių vaistinių preparatų grupei, gali tikslinti paraiškas iki gegužės 30 dienos, mažindami Lietuvai taikomą vaistinio preparato kainą arba pranešdami VLK apie siūlomos taikyti nuolaidos Lietuvai taikomai kainai dydį Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Nuolaidų taikymo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka;

- pareiškėjai, kurių generiniai vaistiniai preparatai pirmą kartą įrašomi į grupę, kurią sudarė vieno tiekėjo negeneriniai vaistiniai preparatai, gali tikslinti paraiškas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Kainyno projekto paskelbimo dienos;

- pareiškėjai, kurių vaistiniai preparatai yra priskiriami dviejų tiekėjų vaistinių preparatų grupei, gali tikslinti paraiškas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Kainyno projekto paskelbimo dienos, mažindami Lietuvai taikomą vaistinio preparato kainą. Pagal patikslintose paraiškose nurodytas kainas apskaičiuota paciento priemoka turi būti 0,01 euro didesnė negu tos vaistinių preparatų grupės mažiausia paciento priemoka;

- pareiškėjai, kurių vaistiniai preparatai yra priskiriami vaistinių preparatų grupei, kurias sudaro trijų ir daugiau tiekėjų to paties bendrinio pavadinimo vaistiniai preparatai (toliau – trijų ir daugiau tiekėjų vaistinių preparatų grupė), gali tikslinti paraiškas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Kainyno projekto paskelbimo dienos. Pagal patikslintose paraiškose nurodytas kainas apskaičiuota paciento priemoka turi būti 0,01 euro didesnė negu tos vaistinių preparatų grupės mažiausia paciento priemoka.

- pareiškėjai, kurių vaistiniai preparatai yra priskiriami sudėtinių vaistinių preparatų grupei, gali tikslinti paraiškas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Kainyno projekto paskelbimo dienos.

 

*pilkai nuspalvintose eilutėse esantiems vaistams pakoreguotų paraiškų teikti nebegalima, šie vaistai bus išbraukti iš Kainyno;

*baltai nuspalvintose eilutėse esantiems vaistams patikslintų paraiškų teikti negalima.

 

 

**LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-364 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

 

Kontaktiniai asmenys:  

 

E. Stropus tel.  237 0715, el. p. Evaldas.Stropus@vlk.lt

Aistė Šertvytytė-Vičienė tel. 236 4118, el. p. Aiste.Sertvytyte-Viciene@vlk.lt

Ilona Zabelienė, tel. 236 4116, el. p. Ilona.Zabeliene@vlk.lt

 

 

 

Atnaujinta: 2018-05-24