Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2018 m. veiklos užduotys
VLK vadovybės 2018 m. veiklos užduotys

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VIAČESLAVO ZAKSO 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. Užtikrinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo optimizavimą (tikslinti šeimos gydytojų aptarnaujamų gyventojų grupių amžiaus ribas ir apskaičiuoti bazines kainas).

2. Užtikrinti sutarčių sudarymo su ASPĮ dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo optimizavimą.

3. Didinti ligonių kasų atliekamos ASPĮ ir vaistinių bei kitų įmonių ir įstaigų, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros skaidrumą ir nešališkumą.

4. Užtikrinti PSDF lėšomis apmokamų dantų protezavimo paslaugų plėtrą.

5. Užtikrinti metiniame strateginiame VLK veiklos plane numatytų užduočių, priskirtų departamento kompetencijai, įgyvendinimą.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS BERNOTIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. Gerinti kompensuojamųjų vaistų prieinamumą pacientams, mažinti namų ūkių išlaidas receptiniams vaistams.

2. Parengti Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto SAM 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-726, pakeitimo projektą, reglamentuojantį naujus PSDF biudžeto išlaidų valdymo būdus.

3. Mažinti sergamumą nuo infekcinių ir užkrečiamų ligų kompensuojant daugiau vakcinų.

4. Mažinti laukimo VLK tvarkomoje kompensuojamojo klubo ar kelio sąnario endoprotezo skyrimo eilėje trukmę.

5. Siekiant pagerinti klausos aparatų prieinamumą klausos negalią turintiems apdraustiesiems, perskaičiuoti klausos aparatų bazines kainas vaikams ir sunkiausią klausos negalią turintiems suaugusiems pagal patvirtintą ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo metodiką.

6. Kompensuoti dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisų nuomos išlaidas.

7. Pateikti siūlymus VLK direktoriui dėl VLK - TLK veiklos optimizavimo.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS SIMONOS ADAMKEVIČIŪTĖS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. Iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos pateikti siūlymus VLK direktoriui dėl papildomų PSDF biudžeto pajamų pritraukimo, tobulinant apmokestinimą privalomojo sveikatos draudimo įmokomis (pvz., įmokų bazė, lengvatos ir pan.).

2. Iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos pateikti siūlymus VLK direktoriui dėl galimybės tobulinti statistinės informacijos apie PSDF viešinimą.

3. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos parengti PSDF finansinių rizikų, įvertinant jų pasireiškimo tikimybės ir grėsmės lygį, bei priemonių (veiksmų) joms šalinti sąrašą.

4. Iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos atlikti asmenų, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai, sumokamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir PSDF patiriamų išlaidų už šių asmenų sveikatos priežiūrą palyginamąją analizę, siekiant įvertinti šiems asmenims nustatytos minėtų įmokų mokėjimo lengvatos pagrįstumą, ir jos rezultatus pristatyti VLK direktoriui.

5. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos pateikti siūlymus VLK direktoriui dėl privalomojo sveikatos draudimo objekto išgryninimo.

6. Iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos atlikti analizę dėl PSDF biudžeto formavimo alternatyvų, įvertinant galimas rizikas bei pasekmes.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS AURIMO BALIUKEVIČIAUS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

1. VLK IT strateginio plano 2018-2020 m. parengimas ir patvirtinimas.

2. IT departamento žmogiškųjų resursų plėtra.

3. Strateginių projektų realizavimas pagal patvirtintus planus.

4. Esamų kritinių IS sistemų veikimo užtikrinimas 90%.

5. Užduočių, priskirtų IT departamentui 2018 m. VLK strateginiame plane, realizavimas.

 

Atnaujinta: 2018-06-12