Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2015 m. veiklos užduotys
VLK vadovybės 2015 m. veiklos užduotys

​VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DRAUDIMO PLĖTROS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS, LAIKINAI VYKDANČIO ĮSTAIGOS VADOVO FUNKCIJAS, GINTARO KACEVIČIAUS 2015 METŲ UŽDUOTYS

1. Parengti 2016 m. PSDF biudžeto projektą, numatant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimą.

2. Didinti PSDF lėšų panaudojimo efektyvumą, plėtojant nestacionarines (prioritetines) paslaugas.

3. Gerinti sveikatos priežiūros prieinamumą pacientams, įdiegiant elektronines apskaitos ir kompensacijų eilių valdymo sistemas.

4. Gerinti VLK centralizuotai perkamų vaistų prieinamumą, mažinant šių vaistų kainas.

5. Pradėti vykdyti Detalios paciento lygmens sąnaudų apskaitos (DPLSA) diegimo reprezentatyvioje ligoninių grupėje diegimo projektą ir įvykdyti dalį šio projekto etapų.

6. Plėtoti gyventojų informavimą, siekiant geriau informuoti apie jų galimybes gauti PSDF lėšomis kompensuojamą priežiūrą, ir užtikrinti jų teises tą priežiūrą gaunant.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS VALDYMUI IR DARBO ORGANIZAVIMUI NERINGOS BERNOTIENĖS 2015 METŲ UŽDUOTYS

1. Tobulinti originalių, patento saugomų vaistų, PSDF biudžeto išlaidų valdymą.

2. Užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą centralizuotai apmokamais vaistais ir MPP.

3. Koordinuoti finansinių įsipareigojimų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus, koordinuojančius socialinės apsaugos sistemas, vykdymą.

4. Planuojant VLK 2015 m. pirkimus, didinti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo būdu atliekamų pirkimų skaičių.

5. Įgyvendinti VLK 2015 metų veiklos plane kompensuojamųjų vaistų, centralizuotai apmokamų vaistų, tarptautinių ryšių ir ortopedijos techninių priemonių kompensavimo bei kitose srityse, priskiriamose VLK direktoriaus pavaduotojo pareigybei, numatytas priemones.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS SIMONOS ADAMKEVIČIŪTĖS 2015 METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti, kad iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos būtų parengtas 2014 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir iki 2015 m. III ketvirčio pabaigos 2016 m. PSDF biudžeto projektas.

2. Iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos parengti siūlymus VLK direktoriui dėl tarpinių ir metinių PSDF biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėties tobulinimo ir iki 2015 m. IV ketvirčio pabaigos įgyvendinti tuos siūlymus, kuriems VLK direktorius pritartų.

3. Iki 2015 m. IV ketvirčio pabaigos patobulinti PSDF biudžeto vykdymo analizės procesą.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS VIAČESLAVO ZAKSO 2015 METŲ UŽDUOTYS

1. Didinti PSDF biudžeto lėšomis apmokamų gydytojų specialistų konsultacijų, kurių metu atliekamos diagnostinės ir gydomosios intervencijos ir dienos stacionaro paslaugų spektrą.

2. Užtikrinti paslaugų, teikiamų ekonomiškai efektyviomis paslaugų teikimo formomis, plėtrą.

3. Organizuoti ir kontroliuoti norminių aktų, kuriais pagal PSDF biudžeto galimybes būtų tobulinamas prevencinių programų vykdymas, parengimą ir suderinimą.

4. Užtikrinti ligonių kasų atliekamos ASPĮ ir vaistinių kontrolės veiksmų koordinavimą bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių bei kitų įmonių ir įstaigų, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros tvarkos tobulinimą.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS AURIMO BALIUKEVIČIAUS 2015 METŲ UŽDUOTYS

1. Įgyvendinti pagal planą svarbiausius IT plėtros projektus (DANAVIP, EVIS, E FORMA).

2. Rengti ir teikti siūlymus veiklai efektyvinti IT priemonių pagalba.

3. Užtikrinti esamų kritinių sistemų veikimą.

4. Automatizuoti veiklos procesus.

5. Įgyvendinti VLK deleguotus tikslus e-sveikatos projekte.

Atnaujinta: