Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2014 m. veiklos užduotys
VLK vadovybės 2014 m. veiklos užduotys

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ALGIO SASNAUSKO 2014 METŲ UŽDUOTYS

 1. Parengti 2015 m. PSDF biudžeto projektą, numatant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių įgyvendinimą.
 2. Tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių registravimą ir stebėseną, įpareigojant ASPĮ kiekvieną mėnesį TLK teikti tikslias ataskaitas apie laukimo eiles.
 3. Vykdyti ir plėtoti gyventojų aptarnavimo ligonių kasose procesą vadovaujantis „vieno langelio“ principu (telefonu 8700 88888).
 4. Didinti ekonomiškai efektyvių paslaugų kiekį.
 5. Vienintelio gamintojo gaminamų vaistų, vartojamų stacionare, įsigyjamų centralizuotai, kainų mažėjimas palyginti su praėjusiais metais.
 6. Numatyti išskirtinį apmokėjimą Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos patvirtintoms 2014 m. prioritetinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms.

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS VALDYMUI IR DARBO ORGANIZAVIMUI NERINGOS BERNOTIENĖS 2014 METŲ UŽDUOTYS

 1. Sumažinti pacientų priemokas už kompensuojamuosius vaistus.
 2. Sumažinti patento nesaugomų vaistų vidutinę kompensavimo sumą, tenkančią vienam receptui.
 3. Mažinti centralizuotai perkamų vaistų kainas.
 4. Didinti ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo efektyvumą.
 5. Įgyvendinti VLK 2014 metų plane kompensuojamųjų vaistų, centralizuotai apmokamų vaistų, tarptautinių ryšių ir ortopedijos techninių priemonių kompensavimo bei kitose srityse, priskiriamose VLK direktoriaus pavaduotojo pareigybei, numatytas priemones.

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS LINOS PUIDOKIENĖS 2014 METŲ UŽDUOTYS

 1. Užtikrinti 2013 metų PSDF biudžeto konsoliduotų ataskaitų rinkinio pateikimą nustatytu terminu.
 2. Užtikrinti 2014 metų PSDF tarpinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų parengimą teisės aktų nustatytais terminais.
 3. Užtikrinti 2015 metų PSDF biudžeto projekto parengimą nustatytu terminu.
 4. Užtikrinti 2014 m. PSDF biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo bei rezervo naudojimo ataskaitų pateikimą Sveikatos apsaugos ministerijai.
 5. Užtikrinti nenutrūkstamą darbą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS – paraiškos VB asignavimams gauti).
 6. Ekonomikos departamento kompetencijos ribose pasirengti Euro įvedimui.

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS VIAČESLAVO ZAKSO 2014 METŲ UŽDUOTYS

 1. Siekiant gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų vaikams kokybę bei prieinamumą, didinti PSDF biudžeto lėšomis apmokamų vaikų ligų gydytojų specialistų konsultacijų, kurių metu atliekamos diagnostinės ir gydomosios intervencijos spektrą; įdiegti naujas skatinamąsias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas; praplėsti dienos stacionaro paslaugų spektrą, suteikiant galimybę dienos stacionare teikti vaikų ligų paslaugas.
 2. Užtikrinti paslaugų, teikiamų ekonomiškai efektyviomis paslaugų teikimo formomis, plėtrą.
 3. Numatyti išskirtinį apmokėjimą Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos patvirtintoms 2014 m. prioritetinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms.
 4. Organizuoti ir kontroliuoti norminių aktų, kuriais pagal PSDF biudžeto galimybes būtų plečiamas prevencinių programų vykdymas, parengimą ir suderinimą.
 5. Užtikrinti ligonių kasų atliekamos ASPĮ ir vaistinių kontrolės veiksmų koordinavimą bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių bei kitų įmonių ir įstaigų, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, kontrolės tvarkos tobulinimą, praplečiant naujomis veiklos priežiūros sritimis.

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DRAUDIMO PLĖTROS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS GINTARO KACEVIČIAUS 2014 METŲ UŽDUOTYS

 1. Tęsti DRG metodo diegimą bei tobulinimą, atsižvelgiant į ASPĮ, SAM ir kitų institucijų teikiamas pastabas ir pasiūlymus.
 2. Organizuoti viešąjį pirkimą „Techninė pagalba, įgyvendinant detalią asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apskaitą gydymo įstaigose“ ir įvykus pirkimui organizuoti šio projekto vykdymą pagal techninėje specifikacijoje numatytą grafiką.
 3. Vykdyti ligoninių veiklos efektyvumo analizes.
 4. Organizuoti klinikinio kodavimo mokymus TLK veiklos zonose.
 5. Organizuoti SAM strateginio veiklos plano VLK vykdomos Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programos, VLK metinio plano ataskaitų pateikimą ir ateinančio laikotarpio šių planų projektų parengimą, koordinuoti TLK metinių planų parengimą ir vykdymo stebėseną.
 6. Koordinuoti kokybės vadybos sistemos veiklą.

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS AURIMO BALIUKEVIČIAUS 2014 METŲ UŽDUOTYS

 1. Informacinių technologijų viešųjų pirkimų organizavimo proceso tobulinimas ir efektyvinimas.
 2. Informacinių technologijų projektų valdymo proceso tobulinimas ir efektyvinimas.
 3. Efektyvus dalyvavimas e-sveikatos projekte.
 4. Siūlymų veiklai efektyvinti informacinių technologijų priemonių pagalba rengimas ir teikimas.
Atnaujinta: 2015-03-13