Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2016 m. veiklos užduotys
VLK vadovybės 2016 m. veiklos užduotys

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS, LAIKINAI (NUO 2016-04-14) VYKDANČIO ĮSTAIGOS VADOVO FUNKCIJAS, AURIMO BALIUKEVIČIAUS 2016 METŲ UŽDUOTYS

1. Įgyvendinti pagal planą svarbiausius informacinių technologijų (toliau – IT) plėtros projektus (Eilių ir atsargų valdymo informacinė sistema, Metas vystymas (Asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema „Sveidra" posistemis), DPLSA (Dalinės paciento lygio sąnaudų apskaitos programinė įranga), DRG (Giminingų diagnozių grupės) diegimas).

2. Rengti ir teikti siūlymus veiklai efektyvinti IT priemonių pagalba.

3. Užtikrinti esamų kritinių sistemų veikimą.

4. Automatizuoti veiklos procesus.

5. Įgyvendinti VLK deleguotus tikslus e-sveikatos projekte.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS BERNOTIENĖS 2016 METŲ UŽDUOTYS

1. Per vaistų gamintojų sutartis su VLK palaikyti tokį PSDF biudžeto lėšų, skiriamų vaistų įsigijimo išlaidoms kompensuoti, dydį, kad kompensuojamieji inovaciniai vaistai būtų prieinami pacientams.

2. Daugiau vaistų kompensuoti pagal VLK ir vaistų gamintojų sutartis, pagrįstas klinikiniais rezultatais.

3. Tobulinti centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP pirkimo per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) procedūras.

4. Gerinti kompensuojamųjų klubo ir kelio sąnarių endoprotezų prieinamumą.

5. Sudaryti pacientams galimybę per E-valdžios vartų portalą prisijungti prie Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos ir sužinoti apie jiems skirtas ortopedines technikos priemones bei jų įsigijimo išlaidų kompensavimą.

6. Atlikti ortopedijos technikos įmonių, priskirtų didžiausios rizikos kategorijai, tikrinimus, vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su VLK ir teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto VLK direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1K-339, nuostatomis.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ŽADVILĖS ABELIENĖS 2016 METŲ UŽDUOTYS

1. Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą – pereiti iš tradicinio į strateginį žmogiškųjų išteklių valdymą.

2. Užtikrinti racionalų VLK viešųjų pirkimų (išskyrus centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, imunobiologinių preparatų, antirezus imunoglobulino, krešėjimo faktorių bei vaistų atspariai tuberkuliozei gydyti viešuosius pirkimus) organizavimą pagal PSDF biudžeto galimybes.

3. Užtikrinti VLK rengiamų teisės aktų rengimo kokybę (atitiktį teisinės technikos reikalavimams), ir teisėtumą.

4. Užtikrinti nepertraukiamą teritorinių ligonių kasų aprūpinimą Europos sveikatos draudimo kortelėmis.

5. Užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą kompensuojamųjų vaistų pasais ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančiais lipdukais.

6. Organizuoti vidinius VLK struktūrinių padalinių mokymus dėl DVS naudojimo.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS VIAČESLAVO ZAKSO 2016 METŲ UŽDUOTYS

1. Didinti PSDF biudžeto lėšomis apmokamų gydytojų specialistų konsultacijų, kurių metu atliekamos diagnostinės ir gydomosios intervencijos ir dienos stacionaro paslaugų spektrą.

2. Kontroliuoti ketvirto sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano rezultatus, paslaugų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų parengimą ir suderinimą iki numatytų terminų.

3. Užtikrinti paslaugų, teikiamų ekonomiškai efektyviomis paslaugų teikimo formomis, plėtrą.

4. Užtikrinti ligonių kasų atliekamos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ir vaistinių kontrolės veiksmų koordinavimą bei ASPĮ, vaistinių bei kitų įmonių ir įstaigų, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros tvarkos tobulinimą.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KAINŲ IR KLASIFIKACIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS, LAIKINAI (IKI 2016-04-13) VYKDANČIO ĮSTAIGOS VADOVO FUNKCIJAS, GINTARO KACEVIČIAUS 2016 METŲ UŽDUOTYS

  1. Parengti 2017 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto projektą, numatant racionalų didėjančių (tikėtina) PSDF lėšų paskirstymą.
  2. Didinti PSDF lėšų panaudojimo efektyvumą, didinant nestacionarinių (prioritetinių) paslaugų įvairovę, tobulinant jų apmokėjimą.
  3. Tobulinti aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų apmokėjimą.
  4. Tobulinti stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąnaudų apskaitą, tęsiant Detalios paciento lygmens sąnaudų apskaitos projekto vykdymą.
  5. Pagal kompetenciją vykdyti Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių konsolidavimo etapo plane 2016 metams numatytas užduotis.
  6. Plėtoti gyventojų informavimą, siekiant geriau informuoti apie jų galimybes gauti PSDF lėšomis kompensuojamą priežiūrą, ir užtikrinti jų teises tą priežiūrą gaunant.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO BIUDŽETO PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJOS, LAIKINAI VYKDANČIOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS FUNKCIJAS, VITALIJOS DAGILYTĖS 2016 METŲ UŽDUOTYS

1. Organizuoti ir koordinuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto planavimą (2017 m. PSDF biudžeto prognozės ir 2017 m. PSDF biudžeto projekto parengimą ir pateikimą nustatytu laiku).

2. Organizuoti ir koordinuoti 2016 m. PSDF biudžeto lėšų paskirstymą.

3. Užtikrinti PSDF biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms reglamentavimo tobulinimą.

4. Organizuoti ir koordinuoti veiklos planavimo dokumentų parengimą ir pateikimą nustatytu laiku.

Atnaujinta: 2016-10-07