Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2013 m. veiklos užduotys
VLK vadovybės 2013 m. veiklos užduotys

Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus Algio Sasnausko 2013 metų užduotys:

 1. Didinti prioritetinių paslaugų (specializuotų ambulatorinių, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo) kiekį.
 2. Šeimos gydytojo kompetencijos ribų praplėtimas, suteikiant galimybę skirti ir įvertinti daugiau laboratorinių tyrimų.
 3. Parengti 2014 m. PSDF biudžeto projektą, numatant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių įgyvendinimą.
 4. Vienintelio gamintojo gaminamų vaistų, vartojamų stacionare, įsigyjamų centralizuotai, kainų mažėjimas palyginti su praėjusiais metais.
 5. Vykdyti ir plėtoti gyventojų aptarnavimo ligonių kasose procesą vadovaujantis „vieno langelio" principu (telefonu 8700 88888).

Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojos valdymui ir darbo organizavimui Neringos Bernotienės 2013 metų užduotys:

 1. Sumažinti pacientų priemokas už kompensuojamuosius vaistus.
 2. Perkelti į privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančius teisės aktus Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2011/24/ES ,,Dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas" nuostatas pagal VLK priskirtą kompetenciją.
 3. Sumažinti generinių ir patento nesaugomų originalių vaistų vidutinę kompensavimo sumą, tenkančią vienam receptui.
 4. Didinti visuomenės pasitikėjimą PSD sistema ir informuotumą apie VLK veiklą.
 5. Didinti ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo efektyvumą.
 6. Mažinti pacientų, laukiančių klubo ir kelio sąnario pirminio endoprotezavimo, skaičių.

Ekonomikos departamento direktorės Linos Puidokienės 2013 metų užduotys:

 1. Užtikrinti 2014 m. PSDF biudžeto projekto parengimą nustatytu terminu.
 2. Užtikrinti 2012 m. PSDF finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo metinių ataskaitų rinkinių parengimą bei pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatytais terminais.
 3. Užtikrinti 2013 metų PSDF tarpinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą teisės aktuose nustatytais terminais.
 4. Užtikrinti PSDF biudžeto pajamų ir išlaidų ataskaitų bei informacijos apie PSDF biudžeto rezervo naudojimą pateikimą Sveikatos apsaugos ministerijai.
 5. Užtikrinti nenutrūkstamą darbą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema.

Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriaus Viačeslavo Zakso 2013 metų užduotys:

 1. Atliekant TLK ir ASPĮ sutarčių vykdymo stebėseną užtikrinti sutartinių sumų planavimo metodikų tinkamą reglamentavimą.
 2. Užtikrinti paslaugų, teikiamų ekonomiškai efektyviomis paslaugų teikimo formomis, plėtrą.
 3. Užtikrinti TLK atliekamos ASPĮ ir vaistinių kontrolės veiksmų koordinavimą.
 4. Užtikrinti teisės aktų, kuriais būtų tobulinama šeimos gydytojų ir specialistų, teikiančių pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, parengimą
 5. Užtikrinti, diegiant formos 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė" pildymo taisyklių reikiamą korekciją bei informacijos ASPĮ teikimą

Draudimo plėtros departamento direktoriaus Gintaro Kacevičiaus 2013 metų užduotys:

 1. Užtikrinti gyventojų aptarnavimo vieno langelio principu visišką įgyvendinimą;
 2. Užtikrinti ASPĮ konsultavimą ir rekomendacijų teikimą klinikinio kodavimo klausimais;
 3. Organizuoti SAM strateginio veiklos plano VLK vykdomos Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programos, SAM ir pavaldžių įstaigų suvestinio darbo plano ir VLK metinio plano ataskaitų pateikimą ir ateinančio laikotarpio šių planų projektų parengimą
 4. Organizuoti, kad būtų parengti pirkimo dokumentai ir atliktas viešasis pirkimas „Techninė pagalba, įgyvendinant detalią asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apskaitą gydymo įstaigose".

 

Atnaujinta: 2014-03-19