Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2011 m. strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai (užduotys)
Vadovų veiklos užduotys

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ALGIO SASNAUSKO

STRATEGINIAI TIKSLAI:

 1. Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, prieinamumą ir mažinti šių paslaugų vartojimo teritorinių ligonių kasų veiklos zonose netolygumus.
 2. Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekį, prioritetą teikiant ne stacionarinėms, o specializuotoms ambulatorinėms, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo, trumpalaikio gydymo paslaugoms.
 3. Siekti didesnio gyventojų pasitikėjimo privalomojo sveikatos draudimo sistema.
 4. Įdiegti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių įstaigų veiklos stebėsenos sistemą.
 5. Užtikrinti, kad PSDF biudžetas būtų subalansuotas per vidutinės trukmės laikotarpį.

2011 METŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS):

 1. Didinti prioritetinių paslaugų (specializuotų ambulatorinių, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo, trumpalaikio gydymo) kiekį.
 2. Siekti, kad einamaisiais metais sumažėtų pacientų priemokos už kompensuojamuosius vaistus, palyginti su praėjusiais metais.
 3. Didinti visuomenės informuotumą apie ligonių kasų veiklą.
 4. Sukurti ir įdiegti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių įstaigų veiklos stebėsenos sistemą.
 5. Einamaisiais metais centralizuotai perkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones įsigyti už mažesnę kainą, palyginti su praėjusiais metais.
 6. Metiniame veiklos plane numatytus Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) veiklos tikslus įgyvendinti kuo didesniu mastu.

Direktoriaus pavaduotojo valdymui ir darbo organizavimui Vytauto Kriauzos 2011 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Pigesnių generinių vaistinių preparatų vartojimo didinimas.
 2. Naujų centralizuotai perkamų vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos priemonių poreikio tenkinimo didinimas.
 3. Kompensacijos už įsigytas ortopedijos technines priemones laukimo eilės mažinimas.

Draudimo plėtros departamento direktoriaus Gintaro Kacevičiaus 2011 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Užtikrinti pasirengimą nuo 2012-01-01 šalies mastu apmokėti aktyvaus gydymo stacionarines paslaugas pagal DRG sistemą.
 2. Užtikrinti unifikuotos ligoninių sąnaudų priskyrimo sąnaudų grupėms tvarkos parengimą (rengia sveikatos apsaugos ministro sudaryta darbo grupė).
 3. Suderinti Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų veiklos planavimo procesus, stiprinti TLK veiklos koordinavimą.
 4. Parengti PSDF biudžeto rezervo naudojimo koncepcijos projektą (kartu su Ekonomikos departamentu).

Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriaus Viačeslavo Zakso 2011 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. TLK sutarčių su ASPĮ sudarymo, vykdymo ir priežiūros proceso stebėsenos užtikrinimas.
 2. Ekonomiškai efektyvių paslaugų formų teikimo plėtojimas.
 3. Šeimos gydytojų ir specialistų, teikiančių pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, apmokėjimo sistemos tobulinimas.
 4. Prevencinių programų eigos stebėsenos užtikrinimas.

Ekonomikos departamento direktorės Linos Puidokienės 2011 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Užtikrinti, kad PSDF biudžetas būtų subalansuotas per vidutinės trukmės laikotarpį.
 2. Užtikrinti PSDF biudžeto paskirstymo, planavimo ir atskaitomybės procesų vykdymą nustatytu laiku.
 3. Planuoti ir paskirstyti PSDF biudžeto lėšas atsižvelgiant į prioritetines kryptis;.
 4. Pilnai pereiti prie finansinės atskaitomybės rengimo pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (VSAFAS) standartus.
 5. Parengti kartu su Draudimo plėtros departamentu PSDF biudžeto rezervo naudojimo koncepcijos projektą.

Informacinių technologijų departamento direktoriaus Justino Vyšniausko 2011 metų pagrindiniai veiklos uždaviniai (užduotys):

 1. Modernizuoti IS SVEIDRA, pritaikant prie pasikeitusių juridinių aktų ir duomenų apdorojimo technologinių galimybių bei iškilusių naujų VLK veiklos poreikių.
 2. Įdiegti Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą, skirtą tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus bei su finansais susijusių procesų kontrolės vykdymui.
 3. Įdiegti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro informacinę sistemą.
 4. Įdiegti giminingų diagnozių Grupavimo (DRG) programinę įrangą.

Atnaujinta: 2014-04-09