Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2019 m. veiklos užduotys
VLK vadovybės 2019 m. veiklos užduotys

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS GINTARO  KACEVIČIAUS 2019 METŲ UŽDUOTYS  

  1. Užtikrinti PSDF biudžeto lėšų, skiriamų pirminei asmens sveikatos priežiūrai dalies nuo visų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms skiriamų lėšų, didėjimą, labiau siejant šių paslaugų apmokėjimą su kokybiniais rodikliais;
  2. Padidinti suvartojamų kompensuojamųjų generinių vaistų vidutinių palaikomųjų dienos dozių (DDD, angl. Defined Daily Dose) dalį, palyginti su bendru suvartotų kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiumi;
  3. Pasirengti stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų skatinimo už paslaugų kokybės rodiklius modeliavimui;
  4. Parengti Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus, susijusius su valstybės deleguotų funkcijų finansavimo reglamentavimu, prevencijos įtraukimu, kitais Valstybės kontrolės įvardinamais bei kitais pribrendusiais aspektais.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VIAČESLAVO ZAKSO 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

1. Užtikrinti PSDF biudžeto lėšų, skiriamų pirminei asmens sveikatos priežiūrai dalies nuo visų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms skiriamų lėšų, didėjimą, labiau siejant šių paslaugų apmokėjimą su kokybiniais rodikliais.

2. Užtikrinti, kad būtų peržiūrėti ir koreguoti VLK direktoriaus 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-189 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintus veiklos priežiūros rezultatyvumo, efektyvumo rodikliai pagal Ekonomikos ir inovacijų (Ūkio) ministerijos pateiktus pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo institucijoje pasiūlymus.

3. Padidinti suvartojamų kompensuojamųjų generinių vaistų vidutinių palaikomųjų dienos dozių (DDD, angl. Defined Daily Dose) dalį, palyginti su bendru suvartotų kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiumi.

4. Užtikrinti 2018 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinio kodavimo stebėsenos rezultatų analizės atlikimą.

5. Užtikrinti metiniame strateginiame VLK veiklos plane numatytų užduočių, priskirtų direktoriau pavaduotojo kuruojamai sričiai, įgyvendinimą (užtikrinti ekonomiškai efektyvių ambulatorinių paslaugų (be specializuotų ambulatorinių paslaugų), plėtrą.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS NORKŪNAITĖS-SASNAUSKIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

1. Skatinti generinių bei biologiškai panašių vaistų vartojimą.

2. Didinti pacientų gydymui namuose skirtų prietaisų nuomos išlaidų kompensavimo prieinamumą.

3. Pradėti kompensuoti mechaninio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezus.

4. Išanalizuoti galimybę medicinos priemones (ortopedijos technines priemones) gydytojams skirti naudojantis e-receptais informacine sistema ir pateikti siūlymus dėl teisės aktų keitimo ir informacinės sistemos tobulinimo.

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS SIMONOS ADAMKEVIČIŪTĖS 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

1. Iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos įvertinti VLK disponuojamą informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) veiką ir sudaryti jų veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kuriais remiantis būtų galima stiprinti ASPĮ finansinės veiklos analizę, sąrašą.

2. Iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos įgyvendinti priemones, užtikrinančias optimalų apyvartinių lėšų kiekį VLK einamojoje biudžeto lėšų sąskaitoje.

3. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos parengti elektroninio VLK leidinio „Piliečių PSDF" projektą.

4. Iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos įgyvendinti PSDF finansines rizikas mažinančias priemones.

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS AURIMO BALIUKEVIČIAUS 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

1. VLK IT strateginio plano 2018-2020 m. parengimas ir patvirtinimas.

2. IT departamento veiklos optimizavimas.

3. Strateginių  projektų realizavimas pagal patvirtintus planus.

4. Esamų kritinių informacinių sistemų veikimo užtikrinimas 90 proc.

5. Užduočių, priskirtų IT departamentui 2019 m. VLK strateginiame plane, realizavimas.

 

 

 

Atnaujinta: 2019-09-27