Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Vadovų veiklos užduotys > VLK vadovybės 2020 m. veiklos užduotys
VLK vadovybės 2020 m. veiklos užduotys

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 

GINTARO  KACEVIČIAUS 2020 METŲ UŽDUOTYS  


 1. Pasirengti ir įgyvendinti ligonių kasų konsolidavimą.
 2. Parengti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) paslaugų apmokėjimo pakeitimus, sukuriant paskatas ir galimybes šių paslaugų teikėjams atklikti pacientams daugiau tyrimų ir atitinkamai mažiau šiuo tikslu siųsti juos specialisto konsultacijai.
 3. Pasirengti ir vykdyti pacientams nustatytos žalos atlyginimo sąskaitos administravimo  funkciją.
 4. Užbaigti pagrindinių VLK duomenų atvėrimą visuomenei.
 5. Iš esmės padidinti gyventojų, besinaudojančių VLK skaitmenine paslauga, informuojančia, kiek PSDF lėšų buvo panaudota jų gydymui ir (ar) vaistams bei medicinos priemonėmis, aprėptį.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS NORKŪNAITĖS-SASNAUSKIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 1. Gerinti kompensuojamųjų vaistų prieinamumą pacientams, mažinti namų ūkių išlaidas receptiniams vaistams.
 2. Mažinti sergamumą nuo infekcinių ir užkrečiamų ligų kompensuojant didesnį vakcinų kiekį.
 3. Įvertinti brangių vaistų taikomus kompensavimo būdus.
 4. Susisteminti ir unifikuoti atskirais sveikatos apsaugos ministro įsakymais reglamentuojamų ambulatoriškai naudojamų medicinos priemonių kompensavimo tvarką.
 5. Pasirengti dokumentų valdymo ir bendrųjų ūkinių veiklos funkcijų konsolidavimui, vykdant ligonių kasų reorganizaciją.

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS SIMONOS ADAMKEVIČIŪTĖS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 1. Iki einamųjų metų II ketv. pabaigos parengtas veiksmų planas Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms įgyvendinti ir pradėtos vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijos bei veiksmai.
 2. Iki einamųjų metų III ketv. pabaigos, atsižvelgiant į aktualią Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo redakciją, parengtas ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projektas.
 3. Iki einamųjų metų IV ketv. pabaigos pagal Ekonomikos departamento kompetenciją peržiūrėti sveikatos apsaugos ministro ir VLK direktoriaus įsakymai, reglamentuojantys lėšų paskirstymą teritorinėms ligonių kasoms, ir parengti reikiami pakeitimo projektai siekiant, kad nuo 2021 m. su viena ASPĮ būtų sudaroma viena sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis.

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS AURIMO BALIUKEVIČIAUS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 1. IT departamento veiklos gerinimas ir optimizavimas pagal procesus.
 2. Strateginių projektų realizavimas pagal patvirtintus planus.
 3. Esamų kritinių IS sistemų veikimo užtikrinimas 90%.
 4. Užduočių, priskirtų IT departamentui 2020m. VLK strateginiame plane, realizavimas.
 5. Pagal susiderintą apimtį ir būdus dalyvauti VLK/TLK konsolidavimo projekte.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-08-13