Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Struktūra ir kontaktai > Duomenų apsaugos pareigūnų kontaktai
Duomenų apsaugos pareigūnų kontaktai

 

Mes, ligonių kasų specialistai, suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie būtini veiklai vykdyti .

Asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti.

Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

 

Siekdama užtikrinti asmens duomenų saugumą, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) nuolat tobulina duomenų apsaugos sistemas ir stiprina saugumą informacinių technologijų srityje. VLK bei visoms teritorinėms ligonių kasoms (TLK) buvo išduoti ISO kokybės vadybos sertifikatai, patvirtinantys, kad visų šių duomenų apsaugos sistemos atitinka keliamus aukščiausius reikalavimus. Daugiau informacijos čia.

 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti tiesioginis Europos Sąjungos (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas  2016/679 (Reglamentas) visose ES valstybėse narėse. Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, VLK ir TLK yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):

 

  •     Erika Grigaliūnienė, Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

 

DAP padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

 

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu ligonių kasose, prašome kreiptis elektroniniu paštu duomenusauga@vlk.lt

 

Reglamentą galite rasti čia

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VLK ir TLK tvarkos aprašas

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas 2015-06-03 Nr. 1K-155 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas 2017-12-29 Nr. 1K-276 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas 2019-07-15 Nr. 1K-161 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Vaizdo duomenų tvarkymo VLK taisyklės 

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas 2018-10-29 Nr. 1K-275 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-141 „Dėl vaizdo duomenų tvarkymo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (nauja redakcija).

 

 

Atnaujinta: 2020-01-08