​2016 m. lapkričio 29 d. PSDT posėdžio nutarimai

​1.      DT-9/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies kreditiniam įsiskolinimui už išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones iš dalies padengti 2016 metais“.
2.      DT-9/2 „Dėl 2016 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti paskirstymo pakeitimo“.
3.      DT-9/3 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) pakeitimo“.
4.      DT-9/4 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo pakeitimo“.
5.      DT-9/5 „Dėl vaistinių preparatų su skirtingomis farmacinėmis formomis atgrupavimo“.
6.      DT-9/6 „Dėl giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo bei bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos patvirtinimo“.
7.      DT-9/7 „Dėl kataraktos operacijos (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugos) bazinės kainos patvirtinimo“.
8.      DT-9/8 „Dėl gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas bei išsamus paciento ištyrimas, bazinės kainos patvirtinimo“.

Atnaujinta: 2016-12-16