Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Privalomojo sveikatos draudimo taryba
Privalomojo sveikatos draudimo taryba
  Numatyta Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžio data - PSDT posėdis (nuotoliniu būdu) birželio 11d. 10 val.

Posėdžio darbotvarkė

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėtis

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatai

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos protokolai

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimai

Privalomojo sveikatos draudimo taryba (PSDT) yra trišalio atstovavimo pagrindu sudaryta kolegiali patariamoji institucija. Privalomojo sveikatos draudimo tarybą sudaro, jos sudėtį ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

Privalomojo sveikatos draudimo taryba svarsto perspektyvinius ir einamuosius privalomojo sveikatos draudimo uždavinius, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, sąrašo, teikia išvadą dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, teikia siūlymus dėl privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų bei nagrinėja kitus privalomojo sveikatos draudimo klausimus.

Privalomojo sveikatos draudimo tarybą sudaro 15 narių. PSDT sudaroma taip, kad būtų vienodai ir lygiateisiškai atstovaujama valstybės institucijoms, draudėjų (darbdavių) organizacijoms ir apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms. 

Kilus organizaciniams klausimams dėl PSDT posėdžių, prašome kreiptis:

Bendrųjų reikalų skyriaus patarėja

Ligita Poškaitė-Balkauskė

Tel. 8 5 236 4198

El. p. ligita.poskaite-balkauske@vlk.lt

 

Atnaujinta: 2020-06-03