Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Administracinių paslaugų aprašymai > Europos sveikatos draudimo kortelės ir E formos pažymų išdavimas > E 121 LT formos pažymos (dėl pensininko apdraudimo privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimo) išdavimas
E 121 LT formos pažymos (dėl pensininko apdraudimo privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimo) išdavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos versija 4 versija
2Administracinės paslaugos pavadinimasE 121 LT formos pažymos išdavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimasE 121 LT formos pažyma patvirtina, kad ją gavęs Lietuvos Respublikos pensininkas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir turi teisę gauti išmokas už jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES). Prašymas išduoti E 121 LT formos pažymą gali būti pateikiamas teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) asmeniškai ar per atstovą, siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu. Prašymą gali pateikti ir kitoje ES šalyje gyvenančio Lietuvos Respublikos pensininko gyvenamosios vietos sveikatos draudimo įstaiga. Gavusi ES šalies gyvenamosios vietos sveikatos draudimo  įstaigos prašymą, TLK susisiekia su ES šalyje gyvenančiu pensininku ir paprašo pateikti šio aprašymo 5 dalyje išvardytus dokumentus
4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83).

2. 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83).

3. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (su paskutiniais pakeitimais, atliktais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202; OL 2006 L 77, p. 1).

4. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72).

5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1).

6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

7. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2009 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1K-46 „Dėl E 121 formos pažymų tvarkymo aprašo patvirtinimo"

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išduoti E 121 LT formos pažymą.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Jeigu kreipiasi asmens atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

4. Pensininko pažymėjimo kopija.

5. Pažymos apie darbo stažą kitose ES šalyse, jei išvykstantis pensininkas gauna ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitos (-ų) ES šalies (-ių) pensiją (-as).

Jei kreipiasi Lietuvos Respublikos pensininko, gyvenančio kitoje ES šalyje, gyvenamosios vietos sveikatos draudimo įstaiga – E 107 formos pažyma

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojami Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys (centrinė registro tvarkymo įstaiga – VLK)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Fatima Dzarajeva, tel. (8 5) 219 4362,

el. p. fatima.dzarajeva@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Baliasinovienė, tel. (8 5) 219 4362,

el. p. jurate.baliasinoviene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Justina Belkevičiūtė, tel. (8 37) 323 137, el. p. justina.belkeviciute@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė, tel. (8 37) 32 2005, el. p. rasa.valinskaite@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė, tel. 8 700 88888,

el. p. dainora.burniauskiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Širvinskaitė, tel. 8 700 88888, el. p. diana.sirvinskaite@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Kvedarienė, tel. 8 700 88888, el. p. inga.kvedariene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė,

tel. (8 5) 266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37) 323 215,

el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41) 596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė,

tel. (8 45) 508 761, el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėTą pačią dieną, kai TLK atsakingasis darbuotojas gauna visus dokumentus, reikiamus E 121 LT formos pažymai užpildyti
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
12Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga galutinė. TLK paliekamos visų asmens pateiktų dokumentų kopijos. Išduodami du E 121 LT formos pažymos egzemplioriai, kurie atiduodami asmeniui, siunčiami asmens nurodytu adresu arba gyvenamosios vietos kompetentingai įstaigai. ES šalies gyvenamosios vietos įstaiga, gavusi du E 121 LT pažymos egzempliorius, juos užregistruoja ir vieną egzempliorių grąžina TLK
Atnaujinta: 2014-10-17