Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Paslaugų aprašymai > Administracinių paslaugų aprašymai > Europos sveikatos draudimo kortelės ir E formos pažymų išdavimas > E 106 LT formos pažymos (dėl dirbančių LR, bet gyvenančių kitoje Europos Sąjungos šalyje teisių gauti Privalomąjį sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas) išdavimas
E 106 LT formos pažymos (dėl dirbančių LR, bet gyvenančių kitoje Europos Sąjungos šalyje teisių gauti Privalomąjį sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas) išdavimas
Eil. Nr.PavadinimasAprašymas
1Administracinės paslaugos versija 4 versija
2Administracinės paslaugos pavadinimasE 106 LT formos pažymos išdavimas
3Administracinės paslaugos apibūdinimas

E 106 LT formos pažyma patvirtina asmenų, dirbančių Lietuvos Respublikoje, bet gyvenančių kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES), teisę gyvenamojoje ES šalyje gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.

E 106 LT formos pažymos išduodamos:

1. asmenims, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, bet gyvenantiems kitoje ES šalyje narėje;

2. Lietuvos Respublikoje dirbantiems asmenims, komandiruojamiems dirbti į kitą ES šalį, jei šie asmenys teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo persikėlimą gyventi į kitą ES šalį;

3. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 1 straipsnyje išvardytiems pasienio darbuotojams.

Prašymas išduoti E 106 LT formos pažymą teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) gali būti pateikiamas asmeniškai ar per atstovą, paštu arba elektroniniu būdu. Prašymą gali pateikti ir apdraustojo kompetentinga įstaiga

4Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83).

2. 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m, specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83).

3. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (su paskutiniais pakeitimais, atliktais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202; OL 2006 L 77, p. 1).

4. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72).

5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1).

6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

7. E 106 formos pažymų tvarkymo aprašas, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1K-3

5Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išduoti E 106 LT formos pažymą.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Jeigu kreipiasi asmens atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

4. Jei kreipiasi apdraustojo gyvenamosios vietos įstaiga – E 107 formos pažyma arba struktūrizuoto elektroninio dokumento (SED) S071 popierinė forma.

Jei kreipiasi Lietuvos Respublikos apdraustieji, komandiruojami dirbti į kitą ES šalį – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnybos išduota E 101 formos pažyma arba dokumentas A1.

5. Jei kreipiasi pasienio darbuotojai – deklaracija, patvirtinanti, kad šie asmenys bent kartą per savaitę grįžta į gyvenamąją šalį.

6. Jei kreipiasi Lietuvos Respublikoje dirbantys, bet kitose ES šalyse gyvenantys asmenys, kai jie gyvenamojoje ES šalyje narėje arba kitoje ES šalyje narėje vykdo kitą veiklą (t. y. gauna pajamų, nuo kurių turi būti mokamos sveikatos draudimo įmokos), papildomai pateikiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnybos išduota E 101 formos pažyma arba dokumentas A1

6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naudojami Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys (centrinė registro tvarkymo įstaiga – VLK)
7Administracinės paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Fatima Dzarajeva, tel. (8 5) 219 4362,

el. p. fatima.dzarajeva@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Baliasinovienė, tel. (8 5) 219 4362,

el. p. jurate.baliasinoviene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Justina Belkevičiūtė, tel. (8 37) 323 137, el. p. justina.belkeviciute@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė, tel. (8 37) 32 2005, el. p. rasa.valinskaite@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė, tel. 8 700 88888, el. p. dainora.burniauskiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Širvinskaitė, tel. 8 700 88888, el. p. diana.sirvinskaite@vlk.lt;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Kvedarienė, tel. 8 700 88888, el. p. inga.kvedariene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai,

tel. 8 700 88888, el. p. info@vlk.lt

8Administracinės paslaugos vadovas

Vilniaus TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina

Vitkauskienė, tel. (8 5) 266 1338,

el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt

Kauno TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Kazimieras Varžgalis, tel. (8 37) 323 215, el. p. kazimieras.varzgalis@vlk.lt

Klaipėdos TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė, tel. (8 46) 380 473, el. p. salvinija.andriusiene@vlk.lt

Šiaulių TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dalia Miniauskienė,

tel. (8 41) 596 136, el. p. dalia.miniauskiene@vlk.lt

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita

Paulauskienė, tel. (8 45) 508 761,

el. p. sigita.paulauskiene@vlk.lt

9Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPer 20 darbo dienų nuo visų E 106 LT formos pažymai užpildyti reikiamų dokumentų gavimo dienos
10Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
11Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašy​mo forma
12 Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga galutinė. TLK pasilieka visų pateiktų dokumentų kopijas. Išduodami du E 106 LT formos pažymos egzemplioriai, kurie atiduodami asmeniui arba siunčiami asmens nurodytu adresu, arba gyvenamosios vietos įstaigai. ES šalies gyvenamosios vietos įstaiga, gavusi du E 106 pažymos egzempliorius, juos užregistruoja ir vieną egzempliorių grąžina TLK
Atnaujinta: 2014-10-17